BSc 2. évfolyamos mérnök informatikus hallgatók számára VITMAB02, korábban VITMA308.

Figyelem! Kifutó tárgy, 2017. őszétől kezdődően az Adatbázisok tárgyhoz kapcsolódó laborfoglalkozások jelentősen redukált tartalommal, a tárgy labor részeként kerülnek sorra a mintatanterv szerint haladó hallgatók részére.

2021. tavasz

Tantárgyi adatlap: VITMAB02

A laborok a második oktatási héten indulnak, és az alább felsorolt tematikával kéthetente kerülnek sorra. Az adott körülmények között laborfoglalkozásokat nem tartunk, hanem konzultatív támogatást nyújtunk a feladatok megoldásához. A laborok időpontjában a feladatok kiadása valósul meg, amelyek megoldására három nap áll rendelkezésre. A feladatokat mindenkinek egyénileg kell megoldania. A beadott feladatokat plágiumkeresésnek vetjük alá.

Általános információk

  • Hallgatói csoportbeosztás, laborvezetők, laborok helye/ideje: Csak egyetlen csoport lesz, a laborvezető Solymos Szilárd (solymos.szilard(at)db.bme.hu)
  • A munka értékelése
  • Pótlás: a félév végén. Ennek szándékolt célja nem az, hogy egy további reguláris lehetőséget kínáljon a félév során adott időpontokra kiírt laborok teljesítésére, hanem hogy pótlási lehetőséget nyújtsanak azok számára, akiknek valamely labor teljesítése az eredeti időpontban nem sikerült. Kérem a hallgatókat, hogy a pótlási lehetőséget visszaélésszerűen ne használják, mert a tapasztalatok szerint ezeknek a félév végi alkalmaknak rendkívül rossz a hatásfoka, valamint a pótlásra csak egyetlen időpont áll majd rendelkezésre, és nincs rá garancia, hogy nem fog ütközni mással. A lebonyolítás módja a reguláris laborokéval megegyező, de mindenki új feladatokat kap.

Minden problémával először a laborvezetőhöz érdemes fordulni. Ha ő nem tud segíteni, utána fordulj a tárgyfelelőshöz: (gajdos(at)db.bme.hu).

Technikai tudnivalók

A jegyzőkönyvek beadása: emailben Solymos Szilárd címén. Minden jegyzőkönyvnek az elején tartalmaznia kell a ténylegesen megoldott feladatok sorszámát. Ezen információ hiányában a jegyzőkönyvet nem értékeljük.

A laborokon használt Oracle kliensprogramok és telepítési tanácsok.

Oracle kézikönyvek:

Laborok

  1. labor – Oracle
  2. labor – SQL
  3. labor – JDBC
  4. labor – SOA
  5. labor – XML

Pótlás

Szervezés alatt.