Figyelem! Kifutó tárgy, 2017. őszétől kezdődően az Adatbázisok tárgyhoz kapcsolódó laborfoglalkozások jelentősen redukált tartalommal, a tárgy labor részeként kerülnek sorra a mintatanterv szerint haladó hallgatók részére.

Az 1. labor felkészülési anyaga.

Beadandó anyagok

Az elvárt formátum kötött. A beadott tömörített állományban az alábbi könyvtárstruktúrát várjuk el:

NEPTUN-1-CSOPKOD.zip:
 NEPTUN-1-CSOPKOD/
  NEPTUN-1-CSOPKOD.pdf, elsősorban szöveges tartalommal

A CSOPKOD szerkezete:

 • a mérés napjának egykarakteres kódja
 • a kezdés órája egy (pl. 8) vagy két számjegyen (pl. 10 vagy 17)
 • az iMSc csoportot jelölő i karakter
 • a csoport egyszámjegyű azonosítója időponton belül.

Például S83 (szerda 8 órai 3-as csoport), C172 (csütörtök 17 órai 2-es csoport), H14i4 (hétfő 14 órai i4-es csoport, ahol i=iMSc).

A csoportkód a hallgatói csoportbeosztásban megtalálható. Az ott megtalálható csoportazonosítóból elhagyandó a kötőjel, de ez a fájl- és könyvtárnevek többi részét nem érinti.

A mérési feladatokhoz kapcsolódóan futtatandó SQL kódok

Az alábbiakban azokat az SQL kódrészleteket tesszük közzé, amiket egyes feladatok megoldása során futtatni kell majd. A közzététel célja a hibamentes kódbeírás, de felhívjuk a figyelmet a kódok megértésének fontosságára!

-------------------------------------------------
-- BME VITMAB02 Adatbázisok labor 1. mérés, 2018.
-------------------------------------------------
-- 5. feladathoz futtatandó SQL kód
-------------------------------------------------
column grantor format a8;
column grantee format a8;
column table_name format a20;
column privilege format a20;
select grantor
   , grantee
   , table_name
   , privilege
   , initcap(grantable) grant_opt
 from all_tab_privs
 where grantor = user
  or grantee = user
 order by grantor, grantee, table_name, privilege
;

-------------------------------------------------
-- 7. feladathoz tartozó, elemzendő SQL kód.
-------------------------------------------------
alter session set optimizer_adaptive_features=false;

select sz.igazolvany_szam, sz.nev, c.cim_tipus, c.iranyitoszam, c.varos
 from oktatas.szemely sz, oktatas.cim c
 where sz.igazolvany_szam = c.igazolvany_szam(+)
  and c.cim_tipus(+) = 1
  and sz.szuletesi_varos = c.varos(+)
  and substr(sz.igazolvany_szam,1,1) = '1'
;
select sz.igazolvany_szam, sz.nev, c.cim_tipus, c.iranyitoszam, c.varos
 from oktatas.szemely sz, oktatas.cim c
 where sz.igazolvany_szam = c.igazolvany_szam(+)
  and c.cim_tipus(+) = 1
  and sz.szuletesi_varos = c.varos(+)
  and sz.igazolvany_szam like '1%'
;