Ha a kötelezőn túl is érdekel az adatbáziskezelés, akkor olvasd el ezeket a témakiírásokat is.

A tárgy kódja 2017. őszétől kezdve VITMAB04, amely a korábban VITMAB00 és VITMA311 kódon futó tárgyak utódja.

Általános tudnivalók a tárgyról és oktatásáról

Témakörök jegyzéke:

 • VITMAB04: magyar kurzus, német kurzus
  A vizsga anyaga alapvetően az Adatbázisok c. jegyzetben található meg (természetesen kiegészítve azzal, ami az előadásokon elhangzott). A jegyzetből 2017. óta nem tartozik a tárgy anyagához a hálós és az objektum-orientált adatbázis-kezelés (7. és 8. fejezet), a normalizálás alapú relációs sématervezés (9.2.3.7-ből a függéshalmazok ekvivalenciája, 9.2.5-9.2.8) és az elosztott adatbázis-kezelés (11. fejezet) (valamint a függelékek) sem.
 • VITMAB00 és VITMA311: magyar kurzus, német kurzus
  A vizsga anyaga alapvetően az Adatbázisok c. jegyzetben található meg (természetesen kiegészítve azzal, ami az előadásokon elhangzott. A jegyzetből gyakorlatilag mindent kell tudni, kivéve a SQL nyelvet (5.4), a hálós lekérdezéseket (7.5), a többértékű függőségeket (9.2.8) és a függelékeket.

Felkészülési segédanyagok, javaslat:

 • Jegyzet: Gajdos S.: Adatbázisok 2023. Az előző évek kiadásai szintén használhatók, viszont 2015. után a legkevesebb sajtóhibát az egyre későbbi kiadások tartalmaznak.
  Letölthető a jegyzet innen.
 • Relációs lekérdezések optimalizálása előadás diák letölthető: 2023-as előadás, korábbi évek előadása
 • Ajánlott: The Social Dilemma, Netflix 2020. (dokumentumfilm)
 • A tantárgy adatlapban jelzett tankönyveken túlmenően kifejezetten javasolt a jegyzet feladatgyűjteménye releváns részének önálló feldolgozása, továbbá – kellő körültekintéssel – használhatóak a Wiki Adatbázisok oldalai és az ott olvasható tippek is.
 • Rossz módszer: típusfeladatok megoldásának betanulása. Ez garantáltan nem lesz eredményes, ha nem párosul az elmélet elmélyült megértésével és alkalmazásának képességével. Mivel a vizsgán az alkotóképes tudást kívánjuk lemérni, ezért teljesen felesleges egy áttanult éjszaka után vizsgával próbálkozni. A memóriából előhívott emléktöredékek a sikeres vizsgához tapasztalat szerint nem elegendőek.
 • Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a tanulásról
 • További segédanyagok
 • Jegyzet sajtóhibák
 • Adatbázisok gyakorlóalkalmazás

Félév-specifikus információk

2023. ősz

BSc. mérnök informatikus szak 2. évfolyam számára. Tantárgyi adatlap: VITMAB04.

A tárgyhoz kiscsoportos gyakorlatok és laboratóriumi foglalkozások is tartoznak.

A laborokon felkészülten kell részt venni. Egyetlen labor sem mulasztható, a laborvezetők beugrókat íratnak, a laborok teljesítésének feltétele a beugró sikeressége. A beugrók a laborhoz kapcsolódó elméleti ismeretekből is tartalmazhatnak kérdéseket.

A gyakorlatokon felkészülten kell megjelenni. A gyakorlatvezetők a részvételt ellenőrzik, kiszárthelyiket íratnak a felkészülés tesztelésére.

Előadások

Az előadások helye, ideje: hétfő 12.15-14.00 Q-I, IB025, ezen beosztás szerint. Mivel az első oktatási héten nem lesznek sem gyakorlatok, sem laborok (tekintve, hogy az ezek eredményes teljesítéséhez szükséges elméleti ismeretek még hiányoznak), ezért az első héten helyettük is előadás lesz: szept. 8-án pénteken 14.15-től a Q-I, IB025 termekben a hétfői előadásokkal azonos beosztás szerint.

Gyakorlatok

A gyakorlatok szept. 12-től kezdődően kéthetente lesznek, ezen beosztás szerint. A gyakorlat- ill. laborcsoport kódjának eleje a napra és az órára utal, a kód végén levő sorszám páros- vagy páratlansága pedig azt mutatja, hogy páros vagy páratlan heteken kerülnek sorra a csoport foglalkozásai. A szept. 12-i sportnap miatt elmaradó gyakorlatok helyett fakultatív pótlást szerveztünk. Azoknak, akiknek ténylegesen elmaradt az első gyakorlata, és jelezte a részvételi szándékát a szept. 15. péntek 14:15-től kezdődő pótláson, azoknak a terembeosztása itt található.

A gyakorlatokhoz szükséges feladatsorok és egyéb tudásfoszlányok ITT érhetők el, a kisZH-eredmények pedig ITT). FIGYELEM! A gyakorlatokon nem adunk ki papíralapú segédanyagokat, így a feladatsort valamilyen formában mindenki vigye magával az órára.

Laborok

A laborokat szept. 20-tól kezdődően, általában kéthetente tartjuk, ezen beosztás szerint. Figyelem, az Excel táblázatnak több füle is tartalmaz hasznos információkat.

A laborokhoz szükséges felkészülési és egyéb anyagok ITT találhatók.

Laborpótlás dec. 13-án szerdán 14:15-től lesz valamennyi labor esetén azok számára, akik legfeljebb egy kötelező labort nem teljesítettek bármely okból kifolyólag. A pontos hely és a pótlás szükségessége a Laboradmin rendszerből fog kiderülni, ezt kérjük, hogy mindenki ellenőrizze dec. 12-től kezdődően, és bármilyen eltérést mielőbb jelezzen a tárgyfelelősnek a gajdos_at_db.bme.hu cimen. A pótlaborok azonosak a reguláris laborokkal, kivéve, hogy mindenki egy számára új feladattípushoz tartozó feladatot fog kapni.

Nagyzárthelyi

Időpont: 2023. nov. 14. kedd. 8.15–10.00 Anyaga: az előadásokon vagy a gyakorlatokon elhangzottak, amelyek a 2015-2021. évi kiadású jegyzetben az 1-4, 5.1, 5.2, 5.3, 6. és 9.1 fejezetekben találhatók.

Azok a hallgatók, akik a zárthelyit (nem a pótzárthelyit!) legalább jó eredménnyel teljesítették és a tárgyat első alkalommal vették fel, nem kell, hogy a vizsgán írásbeli beugrót írjanak.

Konzultációs lehetőség írásban a konzi.adatlabor levelezési listán keresztül, amelyre a laborok során lehet/érdemes feliratkozni. A subject legyen: [ZH][témakör megnevezése].

A ZH során a termeket ezen beosztás szerint vegyék igénybe:

A-Fa CHFMAX

Fe-Gy QAF14

H-Ka IB027

Ke-Lé F2E

Li-Na K275

Ne-S KF76

Sz-Zs E1B

Kalkulátor hasznos lehet, célszerűen hozzanak magukkal. Mobiltelefon használata erre a célra sem megengedett.

Pótzárthelyi

Időpont: 2023. nov. 28. kedd 8.15-10.00. Anyaga azonos a ZH-éval. Terembeosztás:

A-J: ChMax

K-P: KF76

R-Zs: EIB

Vizsgák

 • Anyaga: lásd fentebb.
 • A vizsgák beugróval kezdődnek. Egyetlen feladatot kell kb. 15 perc alatt súlyos hiba nélkül megoldani vagy három fogalmat definiálni ahhoz, hogy a vizsga a szóbelivel folytatható legyen, ellenkező esetben a vizsga elégtelen. A szóbeli vizsgán tételt kell húzni, a felkészülésre kb. 15 perc áll rendelkezésre. Lehetőség szerint – de nem törvényszerűen – a hallgatók a gyakorlatvezetőiknél szóbeliznek, akik a teljes tananyagból tetszőleges sorrendben is tesznek fel kérdéseket, hogy a hallgató felkészültségéről, a tananyag megértéséről meggyőződjenek.
 • Akiknek bármely – méltánylandó – okból már decemberben vizsgázniuk kell, lépjenek kapcsolatba Gajdos Sándorral (gajdosATdb.bme.hu).
 • Januárban szinte minden nap lesz vizsgalehetőség, ez azonban nem jelenti azt, hogy egymás utáni napokon is érdemes próbálkozni. A tapasztalat azt mutatja, hogy a megismételt vizsga sikerességéhez érdemes két vizsgakísérlet között legalább három napnak eltelnie.
 • A szóbeli vizsgán nem szükséges alkalmi öltözetben megjelenni, de az igényesség és ápoltság itt is elvárt.

Adminisztratív információ a korábbi félévekről.