BSc 2. évfolyamos mérnök informatikus hallgatók számára VITMAB02, korábban VITMA308.

Figyelem! Kifutó tárgy, 2017. őszétől kezdődően az Adatbázisok tárgy labor részeként, átalakult tartalommal indul a mintatanterv szerint haladó hallgatók részére.

2018. tavasz

A laborfoglalkozások a második oktatási héten indulnak. A laborfoglalkozások a HSZK-ban lesznek. Ahhoz, hogy a HSZK gépeit használni tudjátok, mindenkinek regisztrálnia kell a BME címtárba. Ezt az első laborja előtt mindenki tegye meg.

A laborfoglalkozásokra felkészülten kell menni. A felkészülési anyag a megfelelő laborok oldalán megtalálható. A felkészültséget a laborvezetők minden laboron beugróval ellenőrzik, ennek elégtelen értékelése esetén a labort pótolni kell. 5 percnél több késés esetén a laborvezető a hallgatót szintén pótmérésre kötelezi.

A feladatokat mindenkinek egyénileg kell megoldania, de a labor utáni konzultációt a konzi.adatlabor(at)db.bme.hu lista segíti, aminek a használata mindenki számára nyitott és javasolt. A beadott feladatokat egyszer, a félév végén plágiumkeresésnek vetjük alá.

Tantárgyi adatlap: VITMAB02

Általános információk

 • Hallgatói csoportbeosztás: xls
 • Laborok helye, ideje: xls, png
 • A munka értékelése
 • Pótlások: a félév végén a Laboradminisztrációs rendszer terembeosztása szerint. Ezek szándékolt célja nem az, hogy egy további reguláris lehetőséget kínáljon a félév során adott időpontokra kiírt laborok teljesítésére, hanem hogy pótlási lehetőséget nyújtsanak azok számára, akiknek valamely labor teljesítése a beosztás szerinti időpontban nem sikerült. Kérem a hallgatókat, hogy a pótlási lehetőséget visszaélésszerűen ne használják, mert a tapasztalatok szerint ezeknek a félév végi alkalmaknak rendkívül rossz a hatásfoka, valamint a pótlásra csak egyetlen időpont áll majd rendelkezésre, és nincs rá garancia, hogy nem fog ütközni más órával/pótlással. A lebonyolítás módja a reguláris laborokéval megegyező, de mindenki új feladatokat kap.

Minden problémával először a laborvezetődhöz érdemes fordulni. Ha ő nem tud segíteni, utána fordulj a tárgyfelelőshöz: (gajdos(at)db.bme.hu).

Technikai tudnivalók

A jegyzőkönyvek beadása a labor adminisztrációs rendszeren keresztül, BME címtáras azonosítással történik. Minden jegyzőkönyvnek az elején tartalmaznia kell a ténylegesen megoldott feladatok sorszámát. Ezen információ hiányában a jegyzőkönyvet nem értékeljük.

A laborokon használt Oracle kliensprogramok és telepítési tanácsok.

Oracle kézikönyvek:

Laborok

 1. labor – Oracle
 2. labor – SQL
 3. labor – JDBC
 4. labor – SOA
 5. labor – XML

Pótlás

Az Adatbázis labor pótmérései 2018. máj. 15. kedd 16:15-18 között lesznek a HSZK-ban az alábbiak szerint:

 • Oracle: I terem
 • JDBC: J terem
 • SOA: C terem
 • XML: A terem