2019

Előadások

 • Keddenként 16:15-től, az IB.025-ös teremben
 • Az első heti laborok helyett pótelőadást tartunk szeptember 13-án, pénteken, 8:15-től az IB 0.27-es teremben.

Előadók

 • Erős Levente, eros -AT- db.bme.hu
 • Kerepes Tamás, kerepes.tamas -AT- db.bme.hu

Tárgykövetelmények

Az aláírás feltétele a laborgyakorlatok 70%-ának sikeres teljesítése. A laborokra az addig tanultakból felkészülten kell érkezni. A labor sikerességét a jelenléten túl, kirívó esetben, az órai munka is befolyásolhatja.

Az aláírás feltétele továbbá a zárhelyi legalább elégséges szinten történő teljesítése.

A laborok és a zárthelyi az aláírás meglétén túl nem számít bele a félévvégi jegybe, amelyet kizárólag a vizsga eredménye befolyásol.

Jegyzet

A tárgy első, elméleti szakaszából az órai jegyzet a mérvadó, ajánlott irodalom: Gajdos Sándor, Adatbázisok.

A tárgy SQL-ről szóló részéből az előadás-diasor a jegyzet, alább letölthető:

Zárthelyi

November 15-én, 8:15-9:45, helyszín az alábbi beosztás szerint

 • IE.007: Ács-Labanics
 • IB.027: Láposi-Zanati

Eredmények itt. A sikerességhez 7 pontot kellett elérni. Aki megtekintené a ZH-ját, kérem, írjon egy e-mailt az eros at db pont bme pont hu címre. Megtekintésre nov. 18. hétfőn délután lesz alkalom.

Pót-zárthelyi

November 26-án, 18:15-19:45, helyszín: Q.II Aki PZH-ra jön, írjon egy e-mailt az eros at db pont bme pont hu címre.

Laborok

A laborok időpontjait, helyszíneit és a csoportbeosztást lásd itt

Laborvezetők

 • Jánky Ferenc, janky.ferenc -AT- db.bme.hu
 • Kozma Dániel, kozma.daniel -AT- db.bme.hu
 • Németh Gábor, nemeth.gabor.2 -AT- db.bme.hu
 • Pető József, peto.jozsef -AT- db.bme.hu

Hasznos linkek

A laborokban a munkakörnyezet biztosított.

Hálózati beállítások otthonra

SQL Developer kapcsolat:

 • Hostname: rapid.eik.bme.hu
 • Port: 1521
 • SID: szglab
 • felhasználónév: NEPTUN-kód

1. labor, Oracle

A labor az Oracle adatbáziskezelő rendszer megimeréséről szól. A tudnivalók ebben az anyagban olvashatók, pontosabban a 7. oldalától, a 4.7 fejezetig terjedő szakaszban. A laborra tehát ezekből felkészülve kell jönni.

2-5. labor, ER-modellezés, relációs adatmodell

A laborokon az ER-modellezés és a relciós adatmodell témaköreiből fogtok feladatokat megoldani. Az első két alkalmon várhatóan ER-modellezésről, utána relációalgebráról lesz szó, az ütemezés a csoportok sebességétől is függ.

6-10. laborok, SQL

Az SQL laborokhoz szükséges felkészülési anyag az előadásdiák mellett ezen zanzásított segédlet II. fejezetében található