Ha a kötelezőn túl is érdekel az adatbáziskezelés, akkor olvasd el ezeket a témakiírásokat is.

A tárgy kódja 2017. őszétől kezdve VITMAB04, amely a korábban VITMAB00 és VITMA311 kódon futó tárgyak utódja.

Általános tudnivalók a tárgyról és oktatásáról

Témakörök jegyzéke:

 • VITMAB04: magyar kurzus, német kurzus
  A vizsga anyaga alapvetően az Adatbázisok c. jegyzetben található meg (természetesen kiegészítve azzal, ami az előadásokon elhangzott). A jegyzetből 2017. óta nem tartozik a tárgy anyagához a hálós és az objektum-orientált adatbázis-kezelés (7. és 8. fejezet), a normalizálás alapú relációs sématervezés (9.2.3.7-ből a függéshalmazok ekvivalenciája, 9.2.5-9.2.8) és az elosztott adatbázis-kezelés (11. fejezet) sem.
 • VITMAB00 és VITMA311: magyar kurzus, német kurzus
  A vizsga anyaga alapvetően az Adatbázisok c. jegyzetben található meg (természetesen kiegészítve azzal, ami az előadásokon elhangzott. A jegyzetből gyakorlatilag mindent kell tudni, kivéve a SQL nyelvet (5.4), a hálós lekérdezéseket (7.5), a többértékű függőségeket (9.2.8) és a függelékeket.

Felkészülési segédanyagok, javaslat:

 • Jegyzet: Gajdos S.: Adatbázisok 2019. Az előző évek kiadásai szintén használhatók, viszont 2015. után a legkevesebb sajtóhibát az egyre későbbi kiadások tartalmaznak.
  Letölthető a jegyzet itt.
 • Ajánlott: The Social Dilemma, Netflix 2020.
 • A tantárgy adatlapban jelzett tankönyveken túlmenően kifejezetten javasolt a jegyzet feladatgyűjteménye releváns részének önálló feldolgozása, továbbá – kellő körültekintéssel – használhatóak a Wiki Adatbázisok oldalai és az ott olvasható tippek is.
 • Rossz módszer: típusfeladatok megoldásának betanulása. Ez garantáltan nem lesz eredményes, ha nem párosul az elmélet elmélyült megértésével és alkalmazásának képességével. Mivel a vizsgán az alkotóképes tudást kívánjuk lemérni, ezért teljesen felesleges egy áttanult éjszaka után vizsgával próbálkozni. A memóriából előhívott emléktöredékek a sikeres vizsgához tapasztalat szerint nem elegendőek.
 • Gyakran ismételt kérdések a tanulásról
 • További segédanyagok
 • Jegyzet sajtóhibák
 • Adatbázisok gyakorlóalkalmazás

Félév-specifikus információk

2020. ősz (VITMAB04, VISZA027)

BSc. mérnök informatikus szak 2. évfolyam számára. Tantárgyi adatlap: VITMAB04.

A tárgyhoz kiscsoportos gyakorlatok és laboratóriumi foglalkozások is tartoznak.

A laborokon felkészülten kell részt venni. Egyetlen labor sem mulasztható, a laborvezetők beugrókat íratnak, a laborok teljesítésének feltétele a beugró sikeressége.

A gyakorlatokon felkészülten kell megjelenni. A gyakorlatvezetők a részvételt ellenőrzik, kiszárthelyiket íratnak a felkészülés tesztelésére.

Előadások

Az előadások helye, ideje: hétfő 16.15-18.00 Q-I, IB025, IB026, IB027. Az előadásokon való személyes részvételre a Moodle-ban előzetesen regisztrálni kell, amely regisztráció minden előadás előtt megújítandó. Az előadásokról a Kar videófelvételt készít, amely azonban csak néhány nap késéssel érhető el. Az előadások valós időben történő megtekintése csak a felsorolt termekben lehetséges, ahol kérdések feltételére is lehetőség nyílik.

Gyakorlatok

A gyakorlatok szept. 22-től kezdődően kéthetente lesznek, ezen beosztás szerint.

A gyakorlatokhoz szükséges feladatsorok és egyéb tudásfoszlányok ITT érhetők el, a kisZH-eredmények pedig ITT). FIGYELEM! A gyakorlatokon nem adunk ki papíralapú segédanyagokat, így a feladatsort valamilyen formában mindenki vigye magával az órára.

Laborok

A laborokat szept. 30-tól kezdődően, általában kéthetente tartjuk, ezen beosztás szerint. Figyelem, a sheetnek több füle is tartalmaz hasznos információkat.

A labor ill. gyakorlati csoport kódjának eleje a napra és az órára utal, a “t” a távolléti (Teams) csoportokat jelöli, a kód végén levő sorszám pedig azt mutatja, hogy páros vagy páratlan heteken kerülnek sorra a csoport foglalkozásai.

A laborokhoz szükséges felkészülési és egyéb anyagok ITT találhatók.

Laborpótlás a félév végén, dec. 16-án szerdán lehetséges, azok számára, akik legfeljebb egy labort nem teljesítettek bármely okból kifolyólag. L1(Oracle): 16:15, L2(SQL1): 12:15, L3(SQL2): 10:15, L4(SQL3): 12:15, L5(OPTI): 8:15. A további részletek a Laboradmin rendszerből fognak kiderülni. A pótlabor azonos a reguláris laborokkal, kivéve, hogy mindenki más feladattípushoz tartozó feladatot fog kapni.

Nagyzárthelyi

ZH beosztás

Időpont: 2020. nov. 16. hétfő 8.15–10.00 Anyaga: az előadásokon vagy a gyakorlatokon elhangzottak, amelyek a 2012-2019. évi kiadású jegyzetben az 1-4, 5.1, 5.2, 5.3, 6. és 9.1 fejezetekben találhatók.

Azok a hallgatók, akik a zárthelyit (nem a pótzárthelyit!) legalább jó eredménnyel teljesítették és a tárgyat első alkalommal vették fel, nem kell, hogy a vizsgán írásbeli beugrót írjanak.

Konzultációs lehetőség írásban a konzi.adatlabor levelezési listán keresztül. A subject legyen: [ZH][témakör megnevezése].

Pótzárthelyi

Időpont: 2020. nov. 30. hétfő 8.15-10.00. “Beosztás”, felügyelet nincs, ld. a KTB nov. 24-i szabályozását: “Távolléti zárthelyiket hang- és/vagy képkapcsolat létesítése nélkül kell lebonyolítani.” Anyaga és felépítése azonos a ZH-val: 1. rész Moodle teszt 20 percben aláírásért, utána 10:00-ig feladatmegoldás a Fecske feladatlapja alapján IMSc pontokért, gyakorlásul, tapasztalatszerzésért.

Pót-pótzárthelyi

Időpont: 2020. dec. 15. kedd 8.15-10.00. Ez az alkalom térítésköteles, a Neptunban kell rá jelentkezni.

Vizsgák

 • Anyaga: lásd fentebb.
 • A vizsgák beugróval kezdődnek. Egyetlen feladatot kell kb. 15 perc alatt súlyos hiba nélkül megoldani ahhoz, hogy a vizsga a szóbelivel folytatható legyen, ellenkező esetben a vizsga elégtelen. A szóbeli vizsgán tételt kell húzni, a felkészülésre kb. 15 perc áll rendelkezésre. Lehetőség szerint – de nem törvényszerűen – a hallgatók a gyakorlatvezetőiknél szóbeliznek, akik a teljes tananyagból tetszőleges sorrendben is tesznek fel kérdéseket, hogy a hallgató felkészültségéről meggyőződjenek.
 • Akiknek bármely – méltánylandó – okból már decemberben vizsgázniuk kell, lépjenek kapcsolatba Gajdos Sándorral (gajdosATdb.bme.hu).
 • A szóbeli vizsgán nem szükséges alkalmi öltözetben megjelenni, de az igényesség és ápoltság elvárt.

A koronavírus-járvány ezt a hagyományos vizsgarendet 2020. tavasza után a dec.-januári vizsgaidőszakban is felülírja. A vizsgák lebonyolítása ekkor a következők szerint történik:

 • Teams-en keresztül, folyamatos kétirányú video- és audio-kapcsolat mellett.
 • A vizsgát a vizsgáztató kezdeményezi a vizsgázó @edu.bme.hu-s azonosítóján keresztüli meghívásával.
 • Továbbra is beugróval kezdődik. A beugró azonban nem közös, hanem a személyes vizsga része, amely során három olyan egyszerű kérdést teszünk fel - tipikusan a jegyzet “A fejezet új fogalmai” c. szakaszaiban található definíciók ismeretére kérdezünk rá -, amelyek mindegyikére elfogadható választ kell adni. Ennek teljesülése esetén a vizsga azonnal folytatódik.
 • A vizsga további része érdemben nem változik.
 • Januárban szinte minden nap vizsganap lesz, ez azonban nem jelenti azt, hogy egymás utáni napokon is érdemes próbálkozni. A tapasztalat azt mutatja, hogy a megismételt vizsga sikerességéhez érdemes két vizsgakísérlet között legalább három napnak eltelnie.

Adminisztratív információ a korábbi félévekről.