Ha a kötelezőn túl is érdekel az adatbáziskezelés, akkor olvasd el ezeket a témakiírásokat is.

A tárgy kódja 2017. őszétől kezdve VITMAB04, amely a korábban VITMAB00 és VITMA311 kódon futó tárgyak utódja.

Általános tudnivalók a tárgyról és oktatásáról

Témakörök jegyzéke:

 • VITMAB04: magyar kurzus, német kurzus
  A vizsga anyaga alapvetően az Adatbázisok c. jegyzetben található meg (természetesen kiegészítve azzal, ami az előadásokon elhangzott). A jegyzetből 2017. óta nem tartozik a tárgy anyagához a hálós és az objektum-orientált adatbázis-kezelés (7. és 8. fejezet), a normalizálás alapú relációs sématervezés (9.2.3.6-9.2.3.7, 9.2.5-9.2.8) és az elosztott adatbázis-kezelés (11. fejezet) sem.
 • VITMAB00 és VITMA311: magyar kurzus, német kurzus
  A vizsga anyaga alapvetően az Adatbázisok c. jegyzetben található meg (természetesen kiegészítve azzal, ami az előadásokon elhangzott. A jegyzetből gyakorlatilag mindent kell tudni, kivéve a SQL nyelvet (5.4), a hálós lekérdezéseket (7.5), a többértékű függőségeket (9.2.8) és a függelékeket.

Felkészülési segédanyagok, javaslat:

 • Jegyzet: Gajdos S.: Adatbázisok 2019. Az előző évek kiadásai szintén használhatók, viszont 2015. után a legkevesebb sajtóhibát az egyre későbbi kiadások tartalmaznak.
  Letölthető a jegyzet 2. és 4. fejezete, elsősorban az első gyakorlatra való felkészülést segítendő.
 • A tantárgy adatlapban jelzett tankönyveken túlmenően kifejezetten javasolt a jegyzet feladatgyűjteménye releváns részének önálló feldolgozása, továbbá – kellő körültekintéssel – használhatóak a Wiki Adatbázisok oldalai és az ott olvasható tippek is.
 • Rossz módszer: típusfeladatok megoldásának betanulása. Ez garantáltan nem lesz eredményes, ha nem párosul az elmélet elmélyült megértésével és alkalmazásának képességével. Mivel a vizsgán az alkotóképes tudást kívánjuk lemérni, ezért teljesen felesleges egy áttanult éjszaka után vizsgával próbálkozni. A memóriából előhívott emléktöredékek a sikeres vizsgához tapasztalat szerint nem elegendőek.
 • További segédanyagok
 • Jegyzet sajtóhibák
 • Adatbázisok gyakorlóalkalmazás

Félév-specifikus információk

2019. ősz (VITMAB04)

BSc. mérnök informatikus szak 2. évfolyam számára. Tantárgyi adatlap: VITMAB04.

A tárgyhoz kiscsoportok gyakorlatok és laboratóriumi foglalkozások tartoznak.

A laborokon felkészülten kell megjelenni. Egyetlen labor sem mulasztható, a laborvezetők beugrókat íratnak, a laboron való érvényes részvétel feltétele a beugró sikeres teljesítése.

A gyakorlatokon felkészülten kell megjelenni. Csak egyetlen gyakorlat mulasztható (ld. TVSZ), a gyakorlatvezetők a részvételt rendszeresen ellenőrzik, kiszárthelyiket íratnak a felkészülés ellenőrzésére.

Az órák időzítése, csoportbeosztás

 • hétfő 10.15-12.00 EIB., EIC Terembeosztás
 • kivételesen egy második előadás is lesz az első oktatási héten a gyakorlatok helyett, pénteken 12.15-14.00 EIB, IE220 Terembeosztás
 • gyakorlatok (kis ZH eredmények): a szept. 23-i héttől kezdődően, kéthetente, ezen beosztás szerint. Az okt. 1-én kedden okt. szünet miatt elmaradó gyakorlatok helyett fakultatív pótlási lehetőséget kínálunk okt. 7-én hétfőn 8:15-10 között ezen beosztás szerint.
 • laborok: a szept. 16-i héttől kezdődően, általában kéthetente, ezen beosztás szerint.
 • Labor pótlás: A félév végén, később közzétett időpontban. A pontos részletek mindenki számára egyénileg a Laboradmin rendszerből fognak kiderülni. A pótlabor mindenben azonos a reguláris laborokkal, kivéve, hogy mindenki más feladattípushoz tartozó feladatot fog kapni.

A labor ill. gyakorlati csoport kódjának eleje a napra és az órára utal, a kötőjel utáni sorszám pedig azt is megmutatja, hogy páros vagy páratlan heteken kerülnek sorra a csoport foglalkozásai.

Nagyzárthelyi

Időpont: 2019. nov. 18. hétfő 8.15–10.00 Anyaga: az előadásokon vagy a gyakorlatokon elhangzottak, amelyek előreláthatóan a 2012-2019. évi kiadású jegyzetben az 1-4, 5.1, 5.2, 5.3, 6. és 9.1 fejezetekben találhatók.

Azok a hallgatók, akik a zárthelyit (nem a pótzárthelyit!) legalább jó eredménnyel teljesítették és a tárgyat első alkalommal vették fel, nem kell, hogy a vizsgán írásbeli beugrót írjanak.

Konzultációs lehetőség a ZH előtt:

 • írásban: a konzi.adatlabor levelezési listán keresztül. A subject legyen: [ZH][témakör megnevezése].

Terembeosztás: később.

ZH eredmények: később.

Pótzárthelyi

Időpont: 2019. dec. 2. hétfő 8.15-10.00 Anyaga azonos a ZH-val.

Terembeosztás: később.

Megtekintés: később.

Vizsgák

 • Anyaga: lásd fentebb.
 • A vizsgák írásbeli beugróval kezdődnek. Egyetlen feladatot kell kb. 15 perc alatt súlyos hiba nélkül megoldani ahhoz, hogy a vizsga a szóbelivel folytatható legyen, ellenkező esetben a vizsga elégtelen. A szóbeli vizsgán tételt kell húzni, a felkészülésre kb. 15 perc áll rendelkezésre. Lehetőség szerint – de nem törvényszerűen – a hallgatók a gyakorlatvezetőiknél szóbeliznek, akik a teljes tananyagból tetszőleges sorrendben is tesznek fel kérdéseket, hogy a hallgató felkészültségéről meggyőződjenek.
 • Akiknek bármely – méltánylandó – okból már decemberben vizsgázniuk kell, lépjenek kapcsolatba Gajdos Sándorral (gajdosATdb.bme.hu).
 • A szóbeli vizsgán nem szükséges alkalmi öltözetben megjelenni, de az igényesség és ápoltság elvárt.

Adminisztratív információ a korábbi félévekről.