Gyakorlatvezetők

A gyakorlati feladatsorok elérhetők a segédanyagok között.

1. gyakorlat

A gyakorlat témája: ER-modellezés.

A gyakorlat anyaga a jegyzet 4. fejezete (Fogalmi (logikai) adatbázis).

A gyakorlatra történő felkészülés során az előadásokon elhangzott, de a jegyzetben is megtalálható, a fejezetek végén külön is összegyűjtött új fogalmakat mindenképpen érdemes átnézni. Ezeket nem betűről betűre kell “betanulni,” hanem (pontosan) értelmezni kell tudni őket.

Gyakorlati feladatsor ITT

A ZH-szintű gondolkodtató példa otthonra (PDF-ben):

Adott a következő laikus leírás: egy kórház számos osztályból áll, mindegyiknek van egy osztályvezető főorvosa és akárhány főorvosa. Ha nincs osztályvezető főorvos, akkor van megbízott osztályvezető. Ők valamennyien a kórház – orvosdiplomával is rendelkező – alkalmazottai, másik kórházban nincs állásuk. Egy kórháznak ezen kívül még számos más dolgozója is van: orvosok, nővérek, segédszemélyzet. Az orvosok és a nővérek mindig egy meghatározott osztályon dolgoznak, míg a segédszemélyzet közvetlenül a kórházhoz is tartozhat. Minden alkalmazottnak van kódszáma, de az orvosoknak nyilvántartják a kamarai tagsági számukat is. A kórházat mindig egy olyan igazgató vezeti, aki a kórház orvosa is, közgazdászdiplomával is rendelkezik és más kórházzal nincs munkaviszonya. Egy beteg – ha bekerül a kórházba – számos osztályt is megjárhat, amíg meggyógyul, és eközben számos betegséggel kezelhetik.

Készítsen a fentiekről egyed-kapcsolati (ER) diagramot! A tanult szintaktikával tüntesse fel pontosan a kapcsolatok funkcionalitását is! Azonosítsa az egyedhalmazokat célszerűen megválasztott attribútumokkal, aláhúzással jelölje meg a kulcsokat!

ER-diagramok rajzolása

ER-diagramok készíthetők például Microsoft Visióval (az MSDNAA program keretében ingyenesen letölthető). Darvas Dániel készített a tárgyban használt grafikus elemekhez Visio stencilt, ami a Shapes | More Shapes | Open Stencil… paranccsal importálható be.

2. gyakorlat

A gyakorlat témája: relációs lekérdezések.

Gyakorlati feladatsor ITT

A gyakorlat anyaga a Jegyzet 5. fejezete (Relációs adatmodell). A jegyzet SQL nyelvvel foglalkozó része nem képezi a gyakorlat anyagát.

A gyakorlatra történő felkészülés során a fejezet végén található új fogalmakat mindenképpen érdemes megismerni és megérteni.

3. gyakorlat

A gyakorlat témája: fizikai adatszervezés.

A gyakorlat anyaga a Jegyzet 3. fejezete (Fizikai adatbázis).

Gyakorlati feladatsor ITT

A gyakorlatra történő felkészülés során a fejezet végén található fogalmakat érdemes átnézni.

A gyakorlat elején a felkészültséget kisZH formájában ellenőrizzük.

Erre a gyakorlatra érdemes számológépet hozni!

4. gyakorlat

A gyakorlat témája: lekérdezések optimalizálása.

A gyakorlat anyaga a Jegyzet 6. fejezete (Relációs lekérdezések optimalizálása). Az előadás diasora letölthető.

Gyakorlati feladatsor ITT

A gyakorlatra történő felkészülés során a fejezet végén található fogalmakat is érdemes átnézni.

A gyakorlat elején a felkészültséget kisZH formájában ellenőrizzük.

5. gyakorlat

A gyakorlat témája: normalizálás alapjai.

A gyakorlat anyaga a Jegyzet 9. fejezete (Relációs sématervezés normalizálással), a 9.2.3.6-9.2.3.7 és 9.2.5-9.2.8 szakaszok kivételével.

Gyakorlati feladatsor ITT

A gyakorlatra történő felkészülés során a fejezet végén található új fogalmakat is érdemes megismerni és meg is érteni.

A gyakorlat elején a felkészültséget kZH formájában ellenőrizzük.

6. gyakorlat

A gyakorlat témája: tranzakciókezelés, anyaga a Jegyzet 10. fejezete (Tranzakciók adatbázis-kezelő rendszerekben).

Gyakorlati feladatsor ITT

A gyakorlatra történő felkészülés során a fejezet végén található fogalmakat is érdemes átnézni.

A gyakorlat elején a felkészültséget kisZH formájában ellenőrizzük.