Ismerkedés egy relációs adatbáziskezelő-rendszerrel

Az 1. labor anyaga itt található.

Beadandó a jegyzőkönyv egyetlen PDF fájl formájában, melynek elnevezése:

NEPTUN-1-CSOPKOD.pdf, elsősorban szöveges tartalommal

A CSOPKOD szerkezete:

 • a mérés napjának egykarakteres kódja
 • a kezdés órája egy (pl. 8) vagy két számjegyen (pl. 10 vagy 17)
 • a csoport egyszámjegyű azonosítója időponton belül.
 • az iMSc csoportot jelölő i karakter
 • pl. S83 (szerda 8 órai 3-as csoport), C172 (csütörtök 17 órai 2-es csoport), H144i (hétfő 14 órai 4i jelű csoport, ahol i=iMSc)
 • A csoportkód a közzétett csoportbeosztásban megtalálható. Az ott megtalálható csoportazonosítóból elhagyandó a kötőjel, de ez afájlnevek többi részét nem érinti.

A mérési feladatokhoz kapcsolódóan futtatandó SQL kód

Az alábbiakban azt az SQL kódrészletet tesszük közzé, amit az 5. feladat megoldása után futtatni kell majd. A közzététel célja a hibamentes kódbeírás, de felhívjuk a figyelmet a kód által demonstrált dolgok észrevételezésére: az adatszótár.

-------------------------------------------------
-- BME VITMAB04 Adatbázisok. 1. mérés, 2017.
-------------------------------------------------
-- 5. feladathoz futtatandó SQL kód
-------------------------------------------------
column grantor format a8;
column grantee format a8;
column table_name format a20;
column privilege format a20;
select grantor
   , grantee
   , table_name
   , privilege
   , initcap(grantable) grant_opt
 from all_tab_privs
 where grantor = user
  or grantee = user
 order by grantor, grantee, table_name, privilege
;