Adatbázisok (VITMAB04, korábban VITMAB00, VITMA311)

Ha a kötelezőn túl is érdekel az adatbáziskezelés, akkor olvasd el ezeket a témakiírásokat is.

2018. tavasz

Ebben a félévben Adatbázisokból előadások nincsenek, de az aláírással rendelkezők számára a vizsgalehetőséget biztosítjuk. Mindhárom tárgykódú Adatbázisokból (VITMAB04, VITMAB00, VITMA311) indul vizsgakurzus, a vizsgakövetelményeik azonban különbözőek. A részletek a megfelelő tantárgy adatlapokon megtalálhatók: VITMAB04 VITMAB00 VITMA311.

 

 

 

 

2017. ősz (VITMAB04)

BSc. mérnök informatikus szak 2. évfolyam számára. (A vizsgakeresztes kurzusokhoz tartozó tárgytematikák és vizsgakövetelmények a megfelelő tárgykódú TAD-okon, ill. az alábbiakban, a korábbi félévekhez tartozó hirdetmények között olvashatók.)

A tantárgy tematikája, kimérete, oktatásának módja az előző tanévhez képest megváltozott.

Az új tantárgy adatlap

Fontos általános tudnivalók a tárgyról és oktatásáról

Az előadások helye, ideje

hétfő 10.15-12.00 St.Nagy.
Szept. 5-én kedden is lesz előadás, kivételesen kiscsoportos formában. Ennek a beosztása itt található.

Gyakorlatok

A tárgyhoz kiscsoportos gyakorlatok is tartoznak, amelyeket szept. 5-től kezdődően, általában kéthetente, ezen beosztás szerint tartunk. A csoport kódjanak eleje a napra és az órára utal, a kötőjel utáni sorszám pedig azt is megmutatja, hogy páros vagy páratlan heteken kerül sorra. A gyakorlatok teljes félévi naptára itt található.

A gyakorlatok sorrendje:

Az első gyakorlat idejében valójában egy kiscsoportos előadás lesz az adatbáziskezelő-rendszerről, amely az Adatbázisok c. könyv   ezen fejezeteihez kapcsolódik.
A 3. oktatási héttől (szept. 19-től) kezdődően sorra kerülő gyakorlatok:

 • G1: ER-modellezés  — az Adatbázisok c. könyv kapcsolódó fejezetei.
 • G2: Relációs lekérdezések 
 • G3: Fizikai adatszervezés
 • G4: Lekérdezések optimalizálása (előadás slide-ok)
 • G5: Tranzakciókezelés
 • G6: Normál formák 
 • A gyakorlatokon felkészülten kell megjelenni. Csak egyetlen gyakorlat mulasztható (ld. TVSZ), a gyakorlatvezetők a részvételt rendszeresen ellenőrzik, kiszárthelyiket íratnak a felkészülés ellenőrzésére.

  Kis ZH eredmények itt olvashatók.

  Laboratóriumi foglalkozások

  A tárgyhoz kiscsoportos laborok is tartoznak, amelyeket szept. 12-től kezdődően általában kéthetente, ezen beosztás szerint tartunk. A csoport kódjanak eleje a napra és az órára utal, a kötőjel utáni sorszám pedig azt is megmutatja, hogy páros vagy páratlan heteken kerül sorra. A laborok teljes félévi naptára itt található. További fontos tudnivalók itt.

  A laborok sorrendje:

 • L1: Ismerkedés egy relációs adatbáziskezelő-rendszerrel
 • L2: SQL I - sémadefiniálás
 • L3: SQL II - lekérdezések
 • L4: SQL III - adatmódosítások
 • L5: Lekérdezés optimalizálás
 • L6: XML alapú adatkezelés
 • LPót: A pótlási héten, dec. 13-án szerdán 16.15-től. A pontos részletek mindenki számára egyénileg a Laboradmin rendszerből fognak kiderülni. A pótlabor mindenben azonos a reguláris laborokkal, kivéve, hogy mindenki más feladattípushoz tartozó feladatot fog kapni.
 • A laborokon felkészülten kell megjelenni. Egyetlen labor sem mulasztható, a laborvezetők beugrókat íratnak, a laboron való érvényes részvétel feltétele a beugró sikeres teljesítése.

  Nagyzárthelyi

  Időpont: 2017. nov. 13. hétfő 8.15–10.00  Anyaga: az előadásokon vagy a gyakorlatokon elhangzottak, amelyek a 2012, 2013, 2015, 2016 és a 2017 évi kiadású jegyzetben az 1-4, 5.1, 5.2, 5.3, 6. és 9.1 fejezetekben találhatók.

  Azok a hallgatók, akik a zárthelyit (nem a pótzárthelyit!) legalább jó eredménnyel teljesítették és a tárgyat első alkalommal vették fel, nem kell, hogy a vizsgán írásbeli beugrót írjanak.
  Konzultációs lehetőség a ZH előtt:
  - írásban: a konzi.adatlabor levelezési listán keresztül. A subject legyen: [ZH][témakör megnevezése].
  - szóban: nov. 11-én 18.00-tól az IB139 (páratlan heti gyakorlatok számára) és IB140 (páros heti gyakorlatok számára) termekben.
  Terembeosztás
  A ZH során kérem, hogy a termeket az alábbiak szerint vegyétek igénybe:
  A-E STFNagy
  F-Gá QAF16
  Ge-Ja E1C
  Já-Ko IB025
  Kö-Me E1A
  Mi-Pé QAF15
  Pi-Zs K234
  ZH eredmények itt találhatók. A ZH-k megtekinthetők nov. 14-én 18.15-től az IB028-ban.
  Kiemelkedő eredményük alapján meghívást kaptak a dec. 18-i első vizsgaalkalomra és nem kell beugrót írniuk:
  Dobos-Kovács Mihály 35
  Hornák Bence 33
  Szekeres Dániel 33
  Oszlányi Zsolt 32,5
  Kókai Kristóf 32
  Nemes Mátyás 32
  Hübner Krisztián 31
  Matusek Márton 31
  Polgár Márton 31
  Mihályi Viktor 30,5
  Móna Dániel 30
  Szörfi Jázmin 30
  Ács Bendegúz 29,5
  Domián Bálint Gyula 29,5
  Horváth Mátyás Gergő 29
  Krizsán Levente Csaba 29
  Papp Kristóf Szabolcs 29
  Schulcz Ferenc 29
  Sipos Viktória Dóra 29
  Takács Tamara Beáta 29

  Pótzárthelyi

  Időpont: 2017. dec. 1. péntek 8.15–10.00  Anyaga azonos a ZH-val. SZÁMOLÓGÉPET MINDENKI HOZZON MAGÁVAL. 
  Terembeosztás
  A PZH során kérem, hogy a termeket az alábbiak szerint vegyétek igénybe:
  A-Ki Q-I
  Kj-Szal Q-II
  Szak-Zs IB025
  Megtekintés
  Dec. 11-én hétfőn 17.00-tól az IB025-ben.
   

  Vizsgák

   • A vizsga anyaga alapvetően az Adatbázisok c. jegyzetben található meg (természetesen kiegészítve azzal, ami az előadásokon elhangzott. A jegyzetből nem tartozik a tárgy anyagához a hálós és az objektum-orientált adatbázis-kezelés (7. és 8. fejezet), a normalizálás alapú relációs sématervezés (9.2.3.6-9.2.3.7, 9.2.5-9.2.8), az elosztott adatbázis-kezelés (11. fejezet) és a függelékek. 
    A témakörök jegyzéke itt található: magyar német Figyelem! Akik korábban szereztek aláírást, azok számára a vizsga anyaga a megszerzett aláíráshoz tartozó kódú TAD-ban található, ill. ezen honlapon alább, azon féléveknél, amikor az Adatbázisok az adott tárgykódnak megfelelő tematikával ment.
   • A vizsgák írásbeli beugróval kezdődnek. Egyetlen feladatot kell kb. 15 perc alatt súlyos hiba nélkül megoldani ahhoz, hogy a vizsga a szóbelivel folytatható legyen, ellenkező esetben a vizsga elégtelen. A szóbeli vizsgán tételt kell húzni, a felkészülésre kb. 15 perc áll rendelkezésre. Lehetőség szerint – de nem törvényszerűen – a hallgatók a gyakorlatvezetőiknél szóbeliznek, akik a teljes tananyagból tetszőleges sorrendben is tesznek fel kérdéseket, hogy a hallgató felkészültségéről meggyőződjenek.
   • Akiknek bármely – méltánylandó – okból már decemberben vizsgázniuk kell, lépjenek kapcsolatba Gajdos Sándorral (gajdosATdb.bme.hu).
   • A szóbeli vizsgán nem szükséges alkalmi öltözetben megjelenni, de az igényesség és ápoltság elvárt.

  Felkészülési segédanyagok, javaslat

  Jegyzet: Gajdos S.: Adatbázisok 2017.

  A tantárgy adatlapban jelzett tankönyveken túlmenően kifejezetten javasolt a jegyzet feladatgyűjteménye releváns részének  önálló feldolgozása, továbbá – kellő körültekintéssel – használhatóak a Wiki Adatbázisok oldalai is. Rossz módszer: típusfeladatok megoldásának betanulása. Ez garantáltan nem lesz eredményes, ha nem párosul az elmélet elmélyült megértésével és alkalmazásának képességével. Mivel a vizsgán az alkotóképes tudást kívánjuk lemérni, ezért teljesen felesleges egy áttanult éjszaka után a vizsgával próbálkozni. A memóriából előhívott emléktöredékek a sikeres vizsgához tapasztalat szerint nem elegendőek.

  További segédanyagok

   

   

   

   

  2017. tavasz, keresztfélév (VITMAB00)

  BSc. mérnök informatikus szak 2. évfolyam számára

  Tantárgy adatlap

  Fontos általános tudnivalók a tárgyról és oktatásáról

  Az előadások helye, ideje

  • Páratlan oktatási héten (febr. 6.): szerda 12.15-14.00 IB028
  • Páros oktatási héten (febr. 13.): szerda 12.15-14.00 IB028; péntek 12.15-14.00 IB028

  A márc. 15. miatt elmaradó előadás helyett márc. 16-án csütörtökön 17.15-től az IB026-ban fakultatív pótelőadás lesz.

  Gyakorlatok

  A tárgyhoz 6 kiscsoportos gyakorlat is tartozik, amelyeket az alábbi témakörökben tartunk hétfő 16.15-től vagy kedd 16.15-től, febr. 20-tól kezdődően kéthetente (tehát páratlan oktatási heteken).

  Az ápr. 17-én Húsvét miatt elmaradó gyakorlatok helyett pótgyakorlatot tartunk ápr. 24-én hétfőn 16.15-től az IE220-ban.

  A máj. 1-én elmaradó gyakorlatok helyett pótgyakorlatot tartunk már. 8-án hétfőn 16.15-től az IE220-ban.

  Gyakorlatvezetők, csoport- és terembeosztás.

  Kis ZH eredmények .

  1. ER-modellezés  — az Adatbázisok c. könyv kapcsolódó fejezetei.
  2. Relációs lekérdezések 
  3. Sématervezés normalizálással 
  4. Fizikai adatszervezés
  5. Lekérdezések optimalizálása (előadás slide-ok)
  6. Tranzakciókezelés

  A gyakorlatokon felkészülten kell megjelenni. Csak egyetlen gyakorlat mulasztható (ld. TVSZ), a gyakorlatvezetők a részvételt rendszeresen ellenőrzik, kiszárthelyiket íratnak a felkészülés ellenőrzésére. A gyakorlatokon készületlenül megjelenők jelenlétének igazolását a gyakorlatvezető megtagadhatja.

  A csoportkódok, termek. létszámok, gyakorlatvezetők és elérhetőségeik (cs16-1: a csütörtök 16.15-kor kezdő 1-es sorszámú csoport, stb):

  Nagyzárthelyi

  Időpont: 2017. ápr. 12. szerda 18:15-20:00; Anyaga: az előadásokon vagy a gyakorlatokon elhangzottak, amelyek a 2012, 2013, 2015 és a 2016 évi kiadású jegyzetben az 1-4, 5.1, 5.2, 5.3,  9 (kivéve a 9.2.8-at) fejezetekben találhatók.

  Terembeosztás:
  Q-I: A-Ko
  Q-II: Kr-Zs

  Azok a hallgatók, akik a zárthelyit (nem a pótzárthelyit!) legalább jó eredménnyel teljesítették és a tárgyat első alkalommal vették fel, nem kell, hogy a vizsgán írásbeli beugrót írjanak.

  Konzultáció
  Ápr. 10-én hétfőn 18:00 órától ZH előtti konzultációt tartunk. A konzultációk nem pótelőadások és nem pótgyakorlatok, hanem olyan alkalmak, ahol konkrét kérdéseket lehet és érdemes feltenni. A torlódásokat elkerülendő kérem, hogy az alábbi termeket vegyétek igénybe:
  h16-1,2,3 csoportok: IB139
  h16-4,5 csoportok: IB140
  k16-1,2,3 csoportok: IB145
  k16-4,5,6 csoportok: IB146

  ZH eredmények itt találhatók. Megtekintés: ápr. 18. kedd. 14.15, helyszín: IE007.

  Pótzárthelyi

  Időpont: 2017. ápr. 24. 8:15-10:00, helyszín: Q-I. Anyaga azonos a ZH-val. 

  PZH eredmények itt találhatók.
  PZH Megtekintés ápr. 27. csüt. 14.15-től az IL105-ben.

   

  Vizsgák

   • A vizsga anyaga alapvetően az Adatbázisok c. jegyzetben található meg (természetesen kiegészítve azzal, ami az előadásokon elhangzott. A jegyzetből gyakorlatilag mindent kell tudni, kivéve a SQL nyelvet (5.4), a hálós lekérdezéseket (7.5), a többértékű függőségeket (9.2.8) és a függelékeket.  A témakörök jegyzéke itt található: Magyar Német
   • A vizsgák írásbeli beugróval kezdődnek. Egyetlen feladatot kell kb. 15 perc alatt súlyos hiba nélkül megoldani ahhoz, hogy a vizsga a szóbelivel folytatható legyen, ellenkező esetben a vizsga elégtelen. A szóbeli vizsgán tételt kell húzni, a felkészülésre kb. 15 perc áll rendelkezésre. Lehetőség szerint – de nem törvényszerűen – a hallgatók a gyakorlatvezetőiknél szóbeliznek, akik a teljes tananyagból tetszőleges sorrendben is tesznek fel kérdéseket, hogy a hallgató felkészültségéről meggyőződjenek.
   • A szóbeli vizsgán nem szükséges alkalmi öltözetben megjelenni, de az igényesség és ápoltság elvárt.

  Felkészülési segédanyagok, javaslat

  Jegyzet: Gajdos S.: Adatbázisok 2016.

  A tantárgy adatlapban jelzett tankönyveken túlmenően kifejezetten javasolt a jegyzet feladatgyűjteményének teljes önálló feldolgozása, továbbá – kellő körültekintéssel – használhatóak a Wiki Adatbázisok oldalai is. Rossz módszer: típusfeladatok megoldásának betanulása. Ez garantáltan nem lesz eredményes, ha nem párosul az elmélet elmélyült megértésével és alkalmazásának képességével. Mivel a vizsgán az alkotóképes tudást kívánjuk lemérni, ezért teljesen felesleges egy áttanult éjszaka után a vizsgával próbálkozni. A memóriából előhívott emléktöredékek a sikeres vizsgához tapasztalat szerint nem elegendőek.

  További segédanyagok

   

   

   

   

  2016. ősz (VITMAB00)

  BSc. mérnök informatikus szak 2. évfolyam számára

  Tantárgy adatlap

  Fontos általános tudnivalók a tárgyról és oktatásáról

  Az előadások helye, ideje

  • Páratlan oktatási héten (szept. 5.): szerda 8.15-10.00 IB028 (19-es kurzus), ill. IB027 (40-es kurzus) A NOV. 11-I PÉNTEKI ELŐADÁS KIVÉTELESEN A KF38-BAN LESZ MINDKÉT KURZUS SZÁMÁRA 10:30-12:00!
  • Páros oktatási héten (szept. 12.): szerda 8.15-10.00 IB028 (19-es kurzus), ill. IB027 (40-es kurzus), péntek 10.15-12.00 IB028 (19-es kurzus), ill. IB026 (40-es kurzus)

  Gyakorlatok

  A tárgyhoz 6 kiscsoportos gyakorlat is tartozik, amelyeket az alábbi témakörökben tartunk hétfő 12.15-től vagy szerda 16.15-től vagy csütörtök 16.15-től, szept. 19-től kezdődően kéthetente (tehát páratlan oktatási heteken).

  Az okt. 6-án csütörtökön elmaradó gyakorlatok helyett egy héttel később, okt. 13-án 16.15-től fakultatív pótgyakorlatokat hirdetünk meg változatlan termekben.
  Az okt. 31-én elmaradó gyakorlatokat okt. 15-én (a hivatalos pótidőpontban) nem tudjuk megtartani, hiszen a gyakorlat anyaga az előadásokon akkorra még nem kerül sorra. Ezért okt. 31. helyett az alábbiak szerint lesznek a pótgyakorlatok:
  h12-1 nov. 7. 12.15- IB138
  h12-2 nov. 4. 10.15- QA240
  h12-3 nov. 4. 10.15- QBF09
  h12-4 nov. 7. 12.15- QA240
  h12-5 nov. 2. 14.15- IB139
  h12-i21 okt. 25. 8.15- IL105
  h12-i22 nov. 2. 16.15- IB144

  A nov. 17-én csütörtökön TDK nap miatt elmaradó gyakorlatok helyett nov. 24-én 16.15-től lesznek a pótgyakorlatok az alábbiak szerint:
  cs16-1 QBF10
  cs16-2 IB146
  cs16-3 IB147
  cs16-4 QBF11
  cs16-5 IL105

  Kis ZH eredmények és gyakorlati csoportbeosztás.

  1. ER-modellezés  — az Adatbázisok c. könyv kapcsolódó fejezetei.
  2. Relációs lekérdezések 
  3. Sématervezés normalizálással 
  4. Fizikai adatszervezés
  5. Lekérdezések optimalizálása (előadás slide-ok)
  6. Tranzakciókezelés

  A gyakorlatokon felkészülten kell megjelenni. Csak egyetlen gyakorlat mulasztható (ld. TVSZ), a gyakorlatvezetők a részvételt rendszeresen ellenőrzik, kiszárthelyiket íratnak a felkészülés ellenőrzésére.

  A csoportkódok, termek. létszámok, gyakorlatvezetők és elérhetőségeik (cs16-1: a csütörtök 16.15-kor kezdő 1-es sorszámú csoport, stb):

  csoportkód terem max. létszám létszám gyakorlatvezető @db.bme.hu végű mail alias
  angol IL105 28 31 Erős Levente eros
  cs16-1 QBF10 54 36 Búr Márton bur.marton
  cs16-2 IB146 35 36 Nagy Nikolett nagy.nikolett
  cs16-3 IB147 35 36 Márki-Zay Ferenc marki.zay.ferenc
  cs16-4 QB104 45 36 Kocsány Dóra kocsany.dora
  cs16-5 IL105 28 34 Soproni Péter sopronipeter
  h12-1 IB138 35 36 Tamás Kristóf tamas.kristof
  h12-2 IB139 35 36 Molnár Balázs molnar.balazs
  h12-3 IB140 35 36 Tóth Péter toth.peter
  h12-4 IB145 35 36 Mezei Adrián mezei.adrian
  h12-5 IB146 35 34 Szilágyi Gábor szilagyi
  h12-i21 IL105 28 17 Sebők Márton sebokmarton
  h12-i22 IB144 21 16 Varsányi Márton varsanyi.marton
  nemet IL105 28 14 Iklódi Eszter iklodi.eszter
  sz16-1 IB138 35 36 Balogh János Zoltán balogh.janos.zoltan
  sz16-2 IB139 35 36 Tomolya Mátyás tomolya.matyas
  sz16-3 IB140 35 35 Suti Péter suti.peter
  sz16-4 IB145 35 36 Simon Áron simon.aron
  sz16-5 IB146 35 36 Nagy Attila nagy.attila
  sz16-6 IB147 35 36 Magyari Viktor magyari.viktor
  sz16-7 IL105 28 28 Frigó Erzsébet frigo.erzsebet

  Nagyzárthelyi

  Időpont: 2016. nov. 9. szerda 18.15–20.00  Anyaga: az előadásokon vagy a gyakorlatokon elhangzottak, amelyek a 2012, 2013, 2015 és a 2016 évi kiadású jegyzetben az 1-4, 5.1, 5.2, 5.3,  9 (kivéve a 9.2.8-at) fejezetekben találhatók.

  Azok a hallgatók, akik a zárthelyit (nem a pótzárthelyit!) legalább jó eredménnyel teljesítették és a tárgyat első alkalommal vették fel, nem kell, hogy a vizsgán írásbeli beugrót írjanak. Az első 5 legjobb dolgozat (azok közül, akik először próbálkoztak) könyvjutalomban részesül.
  A zárthelyi előtt nov. 7-én hétfőn délután kiscsoportos konzultációkat tartunk. A konzultációk nem pótelőadások és nem pótgyakorlatok, hanem olyan alkalmak, ahol konkrét kérdéseket lehet és érdemes feltenni. A torlódásokat elkerülendő kérem, hogy az alábbi időpontokat és termeket vegyétek igénybe:
  h12-1 16.15- IB147 Varsányi Márton, Tamás Kristóf
  h12-2 12:15- QBF11 Molnár Balázs
  h12-3 12:15- QA202 Tóth Péter
  h12-4 14:15- IB145 Mezei Adrián, Simon Áron
  h12-5 12:15- IB139 Szilágyi Gábor
  h12-i21 16.15- IB147 Varsányi Márton, Tamás Kristóf
  h12-i22 16.15- IB147 Varsányi Márton, Tamás Kristóf
  sz16-1 16:15- IB146 Tomolya Mátyás, Balogh János Zoltán
  sz16-2 16:15- IB146 Tomolya Mátyás, Balogh János Zoltán
  sz16-3 19:00- IB140 Suti Péter
  sz16-4 14:15- IB145 Mezei Adrián, Simon Áron
  sz16-5 18.15- IB145 Nagy Attila
  sz16-6 16:15- IB145 Frigó Erzsébet
  sz16-7 16:15- IB145 Frigó Erzsébet
  cs16-1 14:15- IB147 Nagy Nikolett
  cs16-2 14:15- IB147 Nagy Nikolett
  cs16-3 16.15- IB140 Márki-Zay Ferenc
  cs16-4 16.15- IB140 Márki-Zay Ferenc
  cs16-5 12:15- IB139 Szilágyi Gábor

  ZH, PZH és PPZH eredmények
  Ennek alapján az alábbiaknak nem kell a vizsgán beugrót írniuk, ill. az első 5 helyezett könyvjutalomban részesül:
  Almási Péter Béla 33
  Szabó Tímea 33
  Fehér Balázs 31
  Komlós Boldizsár 30,5
  Oláh Gergely 29
  Juhos Attila 27
  Tóth Péter 27
  Tegzes Tamás 26
  Tamás Csongor 25,5
  Csendes Dávid 25
  Fridvalszky András Máté 25
  Balog Gergely 24
  Kiss Lőrinc Simeon 24
  Márkus Krisztián 24
  Szabó Dániel 24

  Pótzárthelyi

  Időpont: 2016. nov. 23. szerda 18.15–20.00  Anyaga azonos a ZH-val.  Előtte nov. 21-én hétfőn 16.15-től a QBF10-ben konzultációt tartunk, hasonló szellemben, mint a ZH előtt. A konzultáción való részvétel feltétele a konzultáció elején írandó beugró sikeres teljesítése, amely néhány alapvető dologra kérdez rá. Mindennek a célja az, hogy a konzultáción valóban olyan dolgokkal teljen az idő, ami a felkészülteket érdemben tudja közelebb vinni a zárthelyi sikeres megírásához.
  A PZH dolgozatok megtekinthetők nov. 28-án hétfőn du. az IE220 teremben az alábbiak szerint:
  A...K: 16.15-
  L...Z: 17.15-
  Kérem, hogy mindenki csak a számára kijelölt időpontban jöjjön, mert csak azok a dolgozatok lesznek a helyszínen.
   

  Vizsgák

   • A vizsga anyaga alapvetően az Adatbázisok c. jegyzetben található meg (természetesen kiegészítve azzal, ami az előadásokon elhangzott. A jegyzetből gyakorlatilag mindent kell tudni, kivéve a SQL nyelvet (5.4), a hálós lekérdezéseket (7.5), a többértékű függőségeket (9.2.8) és a függelékeket.  A témakörök jegyzéke itt található: Magyar Német
   • A vizsgák írásbeli beugróval kezdődnek. Egyetlen feladatot kell kb. 15 perc alatt súlyos hiba nélkül megoldani ahhoz, hogy a vizsga a szóbelivel folytatható legyen, ellenkező esetben a vizsga elégtelen. A szóbeli vizsgán tételt kell húzni, a felkészülésre kb. 15 perc áll rendelkezésre. Lehetőség szerint – de nem törvényszerűen – a hallgatók a gyakorlatvezetőiknél szóbeliznek, akik a teljes tananyagból tetszőleges sorrendben is tesznek fel kérdéseket, hogy a hallgató felkészültségéről meggyőződjenek.
   • Akiknek bármely – méltánylandó – okból már decemberben vizsgázniuk kell, lépjenek kapcsolatba Gajdos Sándorral (gajdosATdb.bme.hu).
   • A szóbeli vizsgán nem szükséges alkalmi öltözetben megjelenni, de az igényesség és ápoltság elvárt.

  Felkészülési segédanyagok, javaslat

  Jegyzet: Gajdos S.: Adatbázisok 2016.

  A tantárgy adatlapban jelzett tankönyveken túlmenően kifejezetten javasolt a jegyzet feladatgyűjteményének teljes önálló feldolgozása, továbbá – kellő körültekintéssel – használhatóak a Wiki Adatbázisok oldalai is. Rossz módszer: típusfeladatok megoldásának betanulása. Ez garantáltan nem lesz eredményes, ha nem párosul az elmélet elmélyült megértésével és alkalmazásának képességével. Mivel a vizsgán az alkotóképes tudást kívánjuk lemérni, ezért teljesen felesleges egy áttanult éjszaka után a vizsgával próbálkozni. A memóriából előhívott emléktöredékek a sikeres vizsgához tapasztalat szerint nem elegendőek.

  További segédanyagok

   

   

   

   

  2015. ősz (VITMA311 és VITMAB00)

  BSc. mérnök informatikus szak 2. és 3. évfolyam számára

  Tantárgy adatlap 3MI számára Tantárgy adatlap 2MI számára

  Fontos általános tudnivalók a tárgyról és oktatásáról

  Az előadások helye, ideje

     3MI
    • Páratlan oktatási héten (szept. 7.): péntek 12.15-14.00 Q-I
    • Páros oktatási héten (szept. 14.): hétfő 16.15-18.00 IB028, péntek 12.15-14.00 Q-I
     2MI
    • Páratlan oktatási héten (szept. 7.): szerda 8.15-10.00 Q-I
    • Páros oktatási héten (szept. 14.): szerda 8.15-10.00 Q-I, péntek 10.15-12.00 IB028

  Gyakorlatok

  A tárgyhoz 6 kiscsoportos gyakorlat is tartozik, amelyeket az alábbi témakörökben tartunk hétfő 10.15-től vagy csütörtök 10.15-től (3MI), ill. hétfő 12.15-től vagy kedd 14.15-től (2MI), szept. 21-től kezdődően kéthetente (tehát páratlan oktatási heteken).

   1. ER-modellezés  — az Adatbázisok c. könyv kapcsolódó fejezetei.
   2. Relációs lekérdezések 
   3. Sématervezés normalizálással 
   4. Fizikai adatszervezés
   5. Lekérdezések optimalizálása (előadás slide-ok, 2015. november)
   6. Tranzakciókezelés

   A gyakorlatokon felkészülten kell megjelenni. Csak egyetlen gyakorlat mulasztható (ld. TVSZ), a gyakorlatvezetők a részvételt rendszeresen ellenőrzik, kiszárthelyiket íratnak a felkészülés ellenőrzésére.

   Az okt. 8-án csütörtökön elmaradó gyakorlatok helyett pótgyakorlatok lehetőségét kínáljuk fel okt. 15-én 10.15-12.00 között az alábbiak szerint: cs10-1 IL105 cs10-2 QBF08 cs10-3 QBF09 cs10-4 QB104 cs10-5 IB146 cs10-6 IB147 cs10-7 E501 14.15-től A nov. 17-én kedden elmaradó gyakorlatok helyett pótgyakorlatok lehetőségét kínáljuk fel nov. 24-én kedden 14.15-16.00 között az alábbiak szerint: k14-1 IL105 k14-2 IB147 k14-3 QBF10

   ZH pontszámok itt találhatók. PZH eredmények itt találhatók. PPZH eredmények itt találhatók. Kis ZH, ZH, PZH eredmények.

   A csoportkódok, termek. létszámok, gyakorlatvezetők és elérhetőségeik (cs10-1: a csütörtök 10.15-kor kezdő 1-es sorszámú csoport, stb):

   csoportkód terem max. létszám létszám gyakorlatvezető @db.bme.hu végű mail alias
   cs10-1 IB138 35 35 Makai József makai.jozsef
   cs10-2 IB139 35 35 Ádám Anna Kinga adam.anna.kinga
   cs10-3 IB140 35 35 Nagy Attila nagy.attila
   cs10-4 IB145 35 35 Török Attila torok.attila
   cs10-5 IB146 35 35 Élő Dániel elo.daniel
   cs10-6 IB147 35 35 Soproni Péter sopronipeter
   cs10-7 QBF10 54 40 Szőts Ákos szots.akos
   h10-1 IB138 35 35 Varsányi Márton varsanyi.marton
   h10-2 IB139 35 35 Balogh János Zoltán balogh.janos.zoltan
   h10-3 IB140 35 35 Martinek Vilmos martinek.vilmos
   h10-4 IB145 35 35 Szilágyi Gábor szilagyi.gabor
   h10-5 IB146 35 35 Tomolya Mátyás tomolya.matyas
   h10-6 IB147 35 35 Soltész Adrián soltesz.adrian
   h10-7 QBF10 54 45 Frigó Erzsébet frigo.erzsebet
   h12-1 QA202 67 44 Srajner Ferenc srajner.ferenc
   h12-2 QBF09 105 43 Szabó Máté szabo.mate
   h12-3 QBF10 54 43 Suti Péter suti.peter
   h12-4 IL105 14 14 Nusser Ádám nusser.adam
   h12-5 QBF12 110 42 Magyari Viktor magyari.viktor
   h12-6 QB104 45 30 Nguyen Phan Anh nguyen.phan.anh
   k14-1 IB146 35 18 Sebők Márton sebokmarton
   k14-2 IB147 35 18 Iklódi Eszter iklodi.eszter
   k14-3 QBF10 54 17 Kocsány Dóra kocsany.dora

   Nagyzárthelyi

   Időpont 2MI és 3MI számára egyaránt: 2015. nov. 11. szerda 18.15–20.00  Anyaga: az előadásokon vagy a gyakorlatokon elhangzottak, amelyek a 2012, 2013 és a 2015 évi kiadású jegyzetben az 1-4, 5.1, 5.2, 5.3,  9 (kivéve a 9.2.8-at) fejezetekben találhatók. 

   A zárthelyi előtt nov. 9-én hétfőn délután kiscsoportos konzultációkat tartanak a gyakorlatvezetők. A konzultációk nem pótelőadások és nem pótgyakorlatok, hanem olyan alkalmak, ahol konkrét kérdéseket lehet és érdemes feltenni. A konzultációra minden érdkelődő a gyakorlatvezetőjének írott mail-ben tud jelentkezni okt. 30-ig. A konzultáció pontos helyét és idejét szintén email-ben fogják a gyakorlatvezetők megírni.

   Azok a hallgatók, akik a zárthelyit (nem a pótzárthelyit!) legalább jó eredménnyel teljesítették és a tárgyat első alkalommal vették fel, nem kell, hogy a vizsgán írásbeli beugrót írjanak:

   3MI (VITMA311) Tóth Ádám Aladin 34,0 Tamás Kristóf Simon 30,0 Tóth Péter 27,5 Bálint Ádám Tamás 26,0 Graics Bence 26,0 Rabatin Gábor Miklós 26,0 Takács Artúr Bendegúz 26,0 Kacsó Zoltán 25,0 Simon Áron 23,5 Bíró Ádám 22,5 Horváth Balázs 22,5 Urbanovics Péter 22,5 2MI (VITMAB00) Braun Márton Szabolcs 27,0 Nagy Nikolett 26,0 Szántó Tamás 25,5 Kopári Ádám 24,5 Andrási Bulcsú János 23,0 Koleszár Patrik 23,0 Elekes Márton Farkas 22,5 Tömpe Boldizsár 22,5 Zwick Barnabás Tamás 22,5

   A zárthelyi dolgozatok megtekinthetők: 2MI (VITMAB00) nov. 16. hetfo 16.15-18 IB210 3MI (VITMA311) nov. 17. kedd 12.15-14 IB210 Mindenki csak a saját évfolyamának/tárgykódjának megfelelő időpontban jöjjön, mert csak azok a dolgozatok lesznek a helyszínen.

   Pótzárthelyi

   Időpont 2MI és 3MI számára egyaránt: 2015. nov. 25. szerda 18.15–20.00  Anyaga azonos a ZH-val.  Figyelem: noha a tárgyból a pótlási héten pót-pótzárthelyit is szervezünk, a TAD (2015. januári változata) és a TVSZ (ugyanekkor érvényes) 16. § (3) b) szerint a két pótalkalom közül csak az egyiket lehet igénybe venni. Időközben (2015. október 27-én) megszületett a TVSZ 10. értelmezése TVSZ Értelmezés 10. (2015. október 27.) Tehát: "Ha az aláírás megszerzésének, illetve a 14. § (1) a) szerinti félévközi jegy megszerzésének feltétele, hogy a hallgató a zárthelyi dolgozatot vagy zárthelyi dolgozatokat egyenként eredményesen teljesítse, úgy a pótlási időszakban lehetőséget kell biztosítani egy eredménytelen zárthelyi dolgozat újbóli pótlására (második pótzárthelyi dolgozat, pót-pót zh), különeljárási díj megfizetése mellett."

   PZH megtekintése: A PZH-kat hétfőn, nov. 30-án 16.15-től lehet megtekinteni az IB210-ben (mindkét évfolyam számára). PPZH megtekintése:A PPZH-kat dec. 17-én csütörtökön 10.15-től lehet megtekinteni az IB210-ben.

    

   Vizsgák

     • A vizsga anyaga alapvetően az Adatbázisok c. jegyzetben található meg (természetesen kiegészítve azzal, ami az előadásokon elhangzott. A jegyzetből gyakorlatilag mindent kell tudni, kivéve a SQL nyelvet (5.4), a hálós lekérdezéseket (7.5), a többértékű függőségeket (9.2.8) és a függelékeket. A témakörök jegyzéke itt található.
     • A vizsgák írásbeli beugróval kezdődnek. Egyetlen feladatot kell kb. 15 perc alatt súlyos hiba nélkül megoldani ahhoz, hogy a vizsga a szóbelivel folytatható legyen, ellenkező esetben a vizsga elégtelen. A szóbeli vizsgán tételt kell húzni, a felkészülésre kb. 15 perc áll rendelkezésre. Lehetőség szerint – de nem törvényszerűen – a hallgatók a gyakorlatvezetőiknél szóbeliznek, akik a teljes tananyagból tetszőleges sorrendben is tesznek fel kérdéseket, hogy a hallgató felkészültségéről meggyőződjenek.
     • Akiknek bármely – méltánylandó – okból már decemberben vizsgázniuk kell, lépjenek kapcsolatba Gajdos Sándorral (gajdosATdb.bme.hu).
     • A szóbeli vizsgán nem szükséges alkalmi öltözetben megjelenni, de az igényesség és ápoltság elvárt.
     • Vizsganapok:
     • Dec. 14 (csak 4-es, 5-ös ZH jeggyel), dec. 22 (csak januárban MSc felvételizők számára), valamint jan. 5-22. között minden kedd-szerda-csütörtök és pénteki napon. Írásbeli beugró 7.30-tól a Neptunból kiolvasható teremben (egyetlen kivétellel az IB028-ban).

   Felkészülési segédanyagok, javaslat

   Jegyzet: Gajdos S.: Adatbázisok

   A jegyzetben található értelemzavaró sajtóhibák listája itt található. 

   A tantárgy adatlapban jelzett tankönyveken túlmenően kifejezetten javasolt a jegyzet feladatgyűjteményének teljes önálló feldolgozása, továbbá – kellő körültekintéssel – használhatóak a Wiki Adatbázisok oldalai is. Rossz módszer: típusfeladatok megoldásának betanulása. Ez garantáltan nem lesz eredményes, ha nem párosul az elmélet elmélyült megértésével és alkalmazásának képességével. Mivel a vizsgán az alkotóképes tudást kívánjuk lemérni, ezért teljesen felesleges egy áttanult éjszaka után a vizsgával próbálkozni. A memóriából előhívott emléktöredékek a sikeres vizsgához tapasztalat szerint nem elegendőek.

   További segédanyagok

    

    

    

    

    

    

   2014. ősz (VITMA311)

   BSc. mérnök informatikus szak 3. évfolyam számára

   Tantárgy adatlap

   Fontos általános tudnivalók a tárgyról és oktatásáról

   Az előadások helye, ideje

     • Páratlan oktatási héten (szept. 8.): csüt. 8.15-10.00 Q-I
     • Páros oktatási héten (szept. 15.): hétfő 16.15-18.00 EIB, csüt.8.15-10.00 Q-I

   Gyakorlatok

   A tárgyhoz 6 kiscsoportos gyakorlat is tartozik, amelyeket az alábbi témakörökben tartunk hétfő 14.15-től, ill. péntek 10.15-től, szept. 22-től kezdődően kéthetente.

    1. ER-modellezés 
    2. Relációs lekérdezések 
    3. Sématervezés normalizálással 
    4. Fizikai adatszervezés
    5. Lekérdezések optimalizálása (előadás slide-ok)
    6. Tranzakciókezelés

    A gyakorlatokon felkészülten kell megjelenni. Csak egyetlen gyakorlat mulasztható (ld. TVSZ), a gyakorlatvezetők a részvételt rendszeresen ellenőrzik, kiszárthelyiket íratnak a felkészülés ellenőrzésére.

    Az okt. 10-én pénteken elmaradó gyakorlatok helyett pótlási lehetőségeket biztosítunk. Ezeken a megjelenés javasolt, de nem kötelező. Ahol a csoportonkénti pótlás feltételei nem adottak, ott a közös pótlás lehetőségét kínáljuk fel okt. 8-án szerdán 18.15-től az IE220-ban. A helyszínek még nem ismertek, de az érintettek számára időben közzé fogjuk tenni. A jelenleg ismert pótlási lehetőségek: p1: okt. 6. hétfő 18.15- p3: okt. 8. szerda 8.15- p5: okt. 10. péntek 10.15- p6: okt. 17. péntek 10.15- ph: okt. 8. szerda 18.15- IE220 A reguláris feltételek biztosítása érdekében az egyes helyszínek csak az adott csoport tagjai számára lesznek ismertek, kivéve a közös pótlás helyét.

    A nov. 21-én elmaradó gyakorlatok helyett nov. 24-én hétfőn 18.15-től összevont pótgyakorlatot tartunk az IB026-ban.

    A csoportkódok, gyakorlatveztők, elérhetőségeik és a létszámok (a h-val kezdődő kódú csoportok hétfőiek, a p-vel kezdődőek a péntekiek):

    csoportkód terem max. létszám létszám gyakorlatvezető @db.bme.hu végű mail alias
    p1 IE218 25 25 Nguyen Phan Anh nguyen.phan.anh
    p2 IE219 25 25 Gálai Bence galai.bence
    p3 IB138 35 35 Szőts Ákos szots.akos
    p4 IB146 35 35 Patocskai Tamás patocskai
    p5 QBF10 54 48 Marton József marton
    p6 QBF13 104 48 Soproni Péter sopronipeter
    ph IL105 14 14 Erős Levente eros
    h1 IE218 25 25 Sebők Márton sebokmarton
    h2 IB140 35 35 Stein Dániel stein.daniel
    h3 IB139 35 35 Horváth Benedek horvath.benedek
    h4 IB138 35 35 Kocsány Dóra kocsany.dora
    h5 QBF08 95 57 Szárnyas Gábor szarnyas
    h6 QBF13 104 57 Csikota Balázs csikota.balazs
    hh IL105 14 14 Frigó Erzsébet frigo.erzsebet

    Nagyzárthelyi

    Időpont: 2014. nov. 14. péntek 14.15–16.00  Anyaga: az előadásokon vagy a gyakorlatokon elhangzottak, amelyek a 2012 és a 2013 évi kiadású jegyzetben az 1-4, 5.1, 5.2, 5.3,  9 (kivéve a 9.2.8-at) fejezetekben találhatók. 

    Azok a hallgatók, akik a zárthelyit (nem a pótzárthelyit!) legalább jó eredménnyel teljesítették és a tárgyat első alkalommal vették fel, nem kell, hogy a vizsgán írásbeli beugrót írjanak.

    Marussy Kristóf 32 Kővágó Zoltán 32 Suti Péter József 29 Ujj Tamás István 28 Varsányi Márton 27 Martinek Vilmos 26 Köpenczei Gergő 25 Abonyi József 25 Fülöp Ádám 25 Soltész Adrián 25 Iklódi Eszter 25 Barth Balázs-Attila 24 Berkecz Ádám 24 Antal János 24 Balogh László Márk 24 Nusser Ádám 24 Németh Zsolt 24 Sipka Bence 24

    ZH megtekintés: 2014. nov. 19. szerda 15.15- IB026. Csökkentendő a torlódásokat 15.15-re az A-K közötti nevűek, 16.00-ra pedig az L-Z közöttiek jöjjenek.

    Pótzárthelyi

    Időpont: 2014. nov. 28. péntek 14.15–16.00  Anyaga azonos a ZH-val.  Terembeosztás: Q-I: A-Ka, Q-II: Ke-Ol, IB028: Or-Zs PZH megtekintés: dec. 5-én pénteken 8.15-tol az IB210-ben. Csökkentendő a torlódásokat 8.15-re az A-K közötti nevűek, 9.00-ra pedig az L-Z közöttiek jöjjenek.
     

    Pót-pótzárthelyi

    Időpont: 2014. dec. 15. hétfő 8.15–10.00  Anyaga azonos a ZH-val.  Terembeosztás: Q-I: A-Má, IB026: Me-Szá, IE007: Sze-Zs
     

    Vizsgák

    • A vizsga anyaga alapvetően az Adatbázisok c. jegyzetben található meg (természetesen kiegészítve azzal, ami az előadásokon elhangzott. A jegyzetből gyakorlatilag mindent kell tudni, kivéve a SQL nyelvet (5.4), a hálós lekérdezéseket (7.5), a többértékű függőségeket (9.2.8) és a függelékeket. A témakörök jegyzéke itt található.
    • A vizsgák írásbeli beugróval kezdődnek. Egyetlen feladatot kell kb. 15 perc alatt súlyos hiba nélkül megoldani ahhoz, hogy a vizsga a szóbelivel folytatható legyen, ellenkező esetben a vizsga elégtelen. A szóbeli vizsgán tételt kell húzni, a felkészülésre kb. 15 perc áll rendelkezésre. Lehetőség szerint – de nem törvényszerűen – a hallgatók a gyakorlatvezetőiknél szóbeliznek, akik a teljes tananyagból tetszőleges sorrendben is tesznek fel kérdéseket, hogy a hallgató felkészültségéről meggyőződjenek.
    • Akiknek bármely – méltánylandó – okból (pl. MSc felvételi, BSc védés) már decemberben vizsgázniuk kell, lépjenek kapcsolatba Gajdos Sándorral (gajdosATdb.bme.hu).
    • A szóbeli vizsgán nem szükséges alkalmi öltözetben megjelenni, de az igényesség és ápoltság elvárt.
    • Vizsganapok: dec. 15,22, jan. 7,8,9,13,14,15,16,20,21,22,23.

    Felkészülési segédanyagok, javaslat

    Jegyzet: Gajdos S.: Adatbázisok, 2014. Kapható az I. ép. könyvtárában.

    A jegyzet 2012-es és 2013-as kiadásaiban található értelemzavaró sajtóhibák listája itt található. 

    A tantárgy adatlapban jelzett tankönyveken túlmenően kifejezetten javasolt a jegyzet feladatgyűjteményének teljes önálló feldolgozása, továbbá – kellő körültekintéssel – használhatóak a Wiki Adatbázisok oldalai is. Rossz módszer: típusfeladatok megoldásának betanulása. Ez garantáltan nem lesz eredményes, ha nem párosul az elmélet elmélyült megértésével és alkalmazásának képességével. Mivel a vizsgán az alkotóképes tudást kívánjuk lemérni, ezért teljesen felesleges egy áttanult éjszaka után a vizsgával próbálkozni. A memóriából előhívott emléktöredékek a sikeres vizsgához tapasztalat szerint nem elegendőek.

    További segédanyagok

    Záróvizsga

    Az elkülönített záróvizsga (csak a régi, osztatlan képzésben tanulók számára) 2014. dec. 15-én 8.15-től az IE007-ben lesz. A vizsga tematikája ez. Erre a záróvizsgára külön jelentkezni nem kell, esszé jellegű kérdésekre lehet számítani.

    Minden esetleges további kérdéssel Kis-Szölgyémi Ferencnét érdemes keresni (I ép. B216, zsuzsaKUKACtmit.bme.hu, tel: 463-2002).

     

     

     

     

     

     

    2014. tavasz (VITMA311)

    BSc. mérnök informatikus szak 3. évfolyam számára

    Tantárgy adatlap

    Fontos általános tudnivalók a tárgyról és oktatásáról

    Ebben a félévben a tárgyból nincsenek előadások, de az aláírással már rendelkező hallgatók a vizsgaidőszakban vizsgát tehetnek. Az erre való felkészülés, ill. a vizsgák sikerességét elősegítendő egy ú.n. mentorált vizsgakurzust szervezünk kísérleti jelleggel. Ennek részleteiről minden érintett, aki a Neptunban a vizsgakurzust felvette, mail-ben kap(ott) értesítést.

    Vizsgák

    • A vizsga anyaga alapvetően az Adatbázisok c. jegyzetben található meg (természetesen kiegészítve azzal, ami az előadásokon elhangzott. A jegyzetből gyakorlatilag mindent kell tudni, kivéve a SQL nyelvet (5.4), a hálós lekérdezéseket (7.5), a többértékű függőségeket (9.2.8) és a függelékeket. A témakörök jegyzéke itt található.
    • A vizsgák írásbeli beugróval kezdődnek. Egyetlen feladatot kell kb. 15 perc alatt súlyos hiba nélkül megoldani ahhoz, hogy a vizsga a szóbelivel folytatható legyen, ellenkező esetben a vizsga elégtelen. A szóbeli vizsgán tételt kell húzni, a felkészülésre kb. 15 perc áll rendelkezésre. A vizsgáztatók a teljes tananyagból tetszőleges sorrendben is tesznek fel kérdéseket, hogy a hallgató felkészültségéről meggyőződjenek.
    • A szóbeli vizsgán nem szükséges alkalmi öltözetben megjelenni, de az igényesség és ápoltság elvárt.
    • Vizsganapok: még nem ismertek.

    Felkészülési segédanyagok, javaslat

    Jegyzet: Gajdos S.: Adatbázisok, 2013.

    A jegyzet 2012-es és 2013-as kiadásaiban található értelemzavaró sajtóhibák listája itt található. 

    A tantárgy adatlapban jelzett tankönyveken túlmenően kifejezetten javasolt a jegyzet feladatgyűjteményének teljes önálló feldolgozása, továbbá – kellő körültekintéssel – használhatóak a Wiki Adatbázisok oldalai is. Rossz módszer: típusfeladatok megoldásának betanulása. Ez garantáltan nem lesz eredményes, ha nem párosul az elmélet elmélyült megértésével és alkalmazásának képességével. Mivel a vizsgán az alkotóképes tudást kívánjuk lemérni, ezért teljesen felesleges egy áttanult éjszaka után a vizsgával próbálkozni. A memóriából előhívott emléktöredékek a sikeres vizsgához tapasztalat szerint nem elegendőek.

    További segédanyagok

    Záróvizsga

    Az elkülönített záróvizsga (csak a régi, osztatlan képzésben tanulók számára) időpontja még nem ismert, de amint az lesz, ezen a helyen is azonnal közzétesszük. A vizsga tematikája ez. Erre a záróvizsgára külön jelentkezni nem kell, esszé jellegű kérdésekre lehet számítani.

    Minden esetleges további kérdéssel Kis-Szölgyémi Ferencnét érdemes keresni (I ép. B216, zsuzsaKUKACtmit.bme.hu, tel: 463-2002).

     

     

     

     

     

     

     

     

    2013. ősz (VITMA311)

    Tantárgy adatlap

    Fontos általános tudnivalók a tárgyról és oktatásáról

    Az előadások helye, ideje

    • Páratlan oktatási héten (szept. 9.): hétfő 8.15-10.00 Q-I
    • Páros oktatási héten (szept. 16.): hétfő 8.15-10.00 Q-I, szerda 16.15-18.00 Q-I

    Gyakorlatok

    A tárgyhoz 6 kiscsoportos gyakorlat is tartozik, amelyeket az alábbi témakörökben tartunk hétfő 14.15-től, ill. csütörtök 8.15-től, 2013. szept. 23-tól kezdődően kéthetente.

    1. ER-modellezés 
    2. Relációs lekérdezések 
    3. Sématervezés normalizálással 
    4. Fizikai adatszervezés
    5. Lekérdezések optimalizálása (előadás slide-ok)
    6. Tranzakciókezelés

    A gyakorlatokon felkészülten kell megjelenni. Csak egyetlen gyakorlat mulasztható (ld. TVSZ), a gyakorlatvezetők a részvételt rendszeresen ellenőrzik, kiszárthelyiket íratnak a felkészülés ellenőrzésére.

    Az okt. 10-én csütörtökön az SCH Kupa miatt elmaradó gyakorlat helyett egy héttel későbbi időpontban (okt. 17-én 8.15-10.00) adunk lehetőséget a gyakorlat teljesítésére azokban a termekben, mint ami az alábbi táblázatban látható. Ha valakinek az alternatív időpont nem lenne alkalmas, akkor átjelentkezhet az okt. 7-i hétfői gyakorlatra (az átjelentkezést mindkét gyakorlatvezetővel le kell levelezni). Ha egyik sem jó, akkor a gyakorlat kihagyható (nem számít bele a TVSZ szerinti jelenlét minimumba), de akkor a gyakorlat anyagát önállóan kell elsajátítani, miközben a ZH-n természetesen kérdezzük.

    A gyakorlatok beosztása, kis ZH, ZH, PZH, PPZH eredmények.

    A csoportkódok, gyakorlatveztők, elérhetőségeik és a létszámok (a h-val kezdődő kódú csoportok hétfőiek, a c-vel kezdődőek a csütörtökiek):

    csoportkód terem max. létszám létszám gyakorlatvezető @db.bme.hu végű mail alias
    c1 IE218 25 25 Soproni Péter sopronipeter
    c2 IE219 25 25 Szabó Gábor szabo.gabor
    c3 QBF10 54 35 Makai József makai.jozsef
    c4 QBF08 95 45 Patocskai Tamás patocskai.tamas
    c5 QBF09 105 48 Hidasi Balázs hidasi
    ch IL105 14 14 Marton József marton
    h1 IB144 21 21 Frigó Erzsébet frigo.erzsebet
    h2 IE218 25 25 Hajdu Ákos hajdu.akos
    h3 IE219 25 25 Farkas Péter farkas.peter
    h4 IB145 35 35 Gönczi Tamás gonczi.tamas
    h5 IB146 35 35 Kovács Örs kovacs.ors
    h6 QBF10 54 35 Gulyás Milán Jakab gulyas.milan
    h7 QA240 67 35 Mester Beáta mester.beata
    h8 IE220 100 52 Búr Márton bur.marton
    h9 QBF09 105 52 Szárnyas Gábor szarnyas
    hh IL105 14 14 Csikota Balázs csikota.balazs

    Nagyzárthelyi

    Időpont: 2013. nov. 15. péntek 14.15–16.00  Anyaga: az előadásokon vagy a gyakorlatokon elhangzottak, amelyek a 2012 és a 2013 évi kiadású jegyzetben az 1-4, 5.1, 5.2, 5.3,  9 (kivéve a 9.2.8-at) fejezetekben találhatók. 

    A zárthelyire való felkészülést elősegítendő konzultációs lehetőségeket kínálunk fel:

    nov. 13. szerda IB025 18:00 - Mester Beáta
    nov. 14. csütörtök QBF13 18:00 - Szárnyas Gábor
     
    A nagyzárthelyi eredményei megtekinthetők ittAzok a hallgatók, akik a zárthelyit (nem a pótzárthelyit!) legalább jó eredménnyel teljesítették és a tárgyat első alkalommal vették fel, nem kell, hogy a vizsgán írásbeli beugrót írjanak:
    Sebők Márton 25
    Hidvégi Máté 20
    Horváth Benedek 20
    Juhász Ferenc 20
    Mészáros Máté Róbert 20
    Barsi Ádám 19
    Galkó Ferenc 18
    Buza Dániel István 17
    Marschal Artúr Manó 17
    Nguyen Phan Anh 17
    Stein Dániel 17
    Tomkó Ádám 17
    Végh Gábor 17
     
    A megtekintés november 21. csütörtökön lesz az IB210-es teremben, a következő beosztás szerint:

    A-J: 14:15
    K-Z: 15:15

    Pótzárthelyi

    Időpont: 2013. nov. 29. péntek 14.15–16.00  Anyaga azonos a ZH-val. A terembeosztás az alábbi:
    Q-I A-Gy
    Q-II H-L
    IB025 M-O
    IB028 P-Zs

    A PZH előtt 2013. nov. 27-én szerdán 18 órától konzultációt tartunk a QAF14 teremben.

    Pót-pótzárthelyi

    Időpont: 2013. dec. 19-én csütörtökön 8.15–10.00  Anyaga azonos a ZH-val. A részvételhez a Neptunban jelentkezni kell.
    Terembeosztás:
    Q-I: A-O
    IB025: P-Zs

    Vizsgák

    • A vizsga anyaga alapvetően az Adatbázisok c. jegyzetben található meg (természetesen kiegészítve azzal, ami az előadásokon elhangzott. A jegyzetből gyakorlatilag mindent kell tudni, kivéve a SQL nyelvet (5.4), a hálós lekérdezéseket (7.5), a többértékű függőségeket (9.2.8) és a függelékeket. A témakörök jegyzéke itt található.
    • A vizsgák írásbeli beugróval kezdődnek. Egyetlen feladatot kell kb. 15 perc alatt súlyos hiba nélkül megoldani ahhoz, hogy a vizsga a szóbelivel folytatható legyen, ellenkező esetben a vizsga elégtelen. A szóbeli vizsgán tételt kell húzni, a felkészülésre kb. 15 perc áll rendelkezésre. Lehetőség szerint – de nem törvényszerűen – a hallgatók a gyakorlatvezetőiknél szóbeliznek, akik a teljes tananyagból tetszőleges sorrendben is tesznek fel kérdéseket, hogy a hallgató felkészültségéről meggyőződjenek.
    • Akiknek bármely – méltánylandó – okból (pl. MSc felvételi, BSc védés) már decemberben vizsgázniuk kell, lépjenek kapcsolatba Gajdos Sándorral (gajdosATdb.bme.hu).
    • A szóbeli vizsgán nem szükséges alkalmi öltözetben megjelenni, de az igényesség és ápoltság elvárt.
    • Vizsganapok: dec. 19. (csak a ZH-n jeles vagy jó eredményt elértek számára), dec. 21. (csak BSc záróvizsgára vagy MSc felvételire készülők számára), jan. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, pontos helyek és időpontok a Neptunban.

    Felkészülési segédanyagok, javaslat

    Jegyzet: Gajdos S.: Adatbázisok, 2013. Kapható az I. ép. könyvtárában.

    A jegyzet 2012-es és 2013-as kiadásaiban található értelemzavaró sajtóhibák listája itt található. 

    A tantárgy adatlapban jelzett tankönyveken túlmenően kifejezetten javasolt a jegyzet feladatgyűjteményének teljes önálló feldolgozása, továbbá – kellő körültekintéssel – használhatóak a Wiki Adatbázisok oldalai is. Rossz módszer: típusfeladatok megoldásának betanulása. Ez garantáltan nem lesz eredményes, ha nem párosul az elmélet elmélyült megértésével és alkalmazásának képességével. Mivel a vizsgán az alkotóképes tudást kívánjuk lemérni, ezért teljesen felesleges egy áttanult éjszaka után a vizsgával próbálkozni. A memóriából előhívott emléktöredékek a sikeres vizsgához tapasztalat szerint nem elegendőek.

    További segédanyagok

    Záróvizsga

    Az elkülönített záróvizsga (csak a régi, osztatlan képzésben tanulók számára) időpontja még nem ismert, de amint az lesz, ezen a helyen is azonnal közzétesszük. A vizsga tematikája ez. Erre a záróvizsgára külön jelentkezni nem kell, esszé jellegű kérdésekre lehet számítani.

    Minden esetleges további kérdéssel Kis-Szölgyémi Ferencnét érdemes keresni (I ép. B216, zsuzsaKUKACtmit.bme.hu, tel: 463-2002).

     

     

     

    2012. ősz

    BSc. 3. évfolyam mérnök informatikus szak számára

    Tantárgy adatlap

    Fontos általános tudnivalók a tárgyról és oktatásáról

    Az előadások helye, ideje

    • Páratlan oktatási héten (szept. 3.): hétfő 14.15-16.00 Q-II (kivételesen szept. 4-én kedden 14.15-16.00 is az E1B-ben)
    • Páros oktatási héten (szept. 10.): hétfő 14.15-16.00 Q-II, kedd 14.15-16.00 E1B

    Gyakorlatok

    A tárgyhoz 6 kiscsoportos gyakorlat is tartozik, amelyeket az alábbi témakörökben tartunk kedd 14.15-től, ill. csütörtök 8.15-től, 2012. szept. 18-tól kezdődően kéthetente.

    1. ER-modellezés
    2. Relációs lekérdezések
    3. Sématervezés normalizálással
    4. Fizikai adatszervezés
    5. Lekérdezések optimalizálása (előadás slide-ok)
    6. Tranzakciókezelés

    A gyakorlatokon felkészülten kell megjelenni. Csak egyetlen gyakorlat mulasztható (ld. TVSZ), a gyakorlatvezetők a részvételt rendszeresen ellenőrzik, kiszárthelyiket íratnak a felkészülés ellenőrzésére.

    Az okt. 4-i gyakorlat nem marad el, csak áthelyeződik. Akinek október 4-én lenne gyakorlata, annak egy héttel később (október 11-én) csütörtökön kell mennie gyakorlatra ugyanabba a terembe, ugyanazon gyakorlatvezetőhöz. Ha ekkor nem jó neki, akkor átjelentkezhet keddi gyakorlatra, ami viszont eredeti időben (október 2-án, 14:15-től) lesz megtartva (átjelentkezést mindkét gyakorlatvezetővel le kell levelezni). Ha egyik sem jó, akkor a gyakorlat kihagyható (nem számít bele a TVSZ szerinti jelenlét minimumba), de akkor a gyakorlat anyagát önállóan kell elsajátítani, miközben a ZH-n természetesen kérdezzük.
    A nov. 1-én elmaradó gyakorlatok helyett okt. 30-án kedden 16. 15-től tartunk pótgyakorlatot az E1C-ben.

    A gyakorlatok beosztása, kis ZH,  ZH, PZH, PPZH eredmények.

    A csoportkódok, gyakorlatveztők, elérhetőségeik és a létszámok (a k-val kezdődő kódú  csoportok keddiek, a c-vel kezdődőek a csütörtökiek):

    csoportkód terem max. létszám létszám gyakorlatvezető @db.bme.hu végű mail alias
    k1 IB144 21 21 Csikota Balázs csikota.balazs
    k2 IE218 24 24 Bali Dániel János bali.daniel
    k3 IE219 25 25 Frigó Erzsébet frigo.erzsebet
    k4 QBF11 54 54 Szabó Gábor szabo.gabor
    k5 QBF08 95 85 Erős Levente eros
    k6 QBF09 105 70 Marton József marton
    kh IL105 20 20 Szárnyas Gábor szarnyas
    c1 IB144 21 21 Darvas Dániel darvas
    c2 IE218 25 25 Horányi Gergő horanyi
    c3 IE219 25 25 Ridzi Péter Lóránt ridzi
    c4 QBF11 54 44 Bányász Dániel banyasz.daniel
    c5 QBF10 54 48 Szatmári Zoltán zee
    c6 QBF09 109 48 Soproni Péter sopronipeter
    c7 QBF12 109 49 Hidasi Balázs hidasi
    ch IL105 20 20 Marton József marton

    Nagyzárthelyi

    Időpont: 2012. nov. 6. kedd 8.15–10.00  Anyaga: az előadásokon vagy a gyakorlatokon nov. 5-ig elhangzottak, amelyek a 2012. évi kiadású jegyzetben az 1-4, 5.1, 5.2, 5.3,  9 (kivéve a 9.2.8-at) fejezetekben találhatók.

    Az első 4 kis ZH-n bónuszpontok szerezhetők az alábbi képlet szerint. Ezek csak a nagyzárthelyibe számítanak be, a pótlási alkalmak eredményébe nem.

    Azok a hallgatók, akik a zárthelyit legalább jó eredménnyel teljesítették, nem kell, hogy a vizsgán írásbeli beugrót írjanak (a ZH-n szerzett pontok sorrendjében, kis ZH pontok nélkül):

    Tringel Balázs 32
    Bagyinszki Tamás31
    Papp Pál András 31
    Fekete Róbert 30
    Farkas Péter 29
    Nacsa Gábor 29
    Fekete Norbert  28
    Gönci Miklós 28
    Hajdu Ákos 28
    Bori Péter 27
    Fodor Bertalan  27
    Kupai József 27
    Dinh Attila 26
    László Gábor 26
    Mártonka Zoltán 26
    Parajdi Bence 26
    Séra Zsombor 26
    Búr Márton 25
    Kovács Örs 25
    László Balázs 25
    Mester Beáta 25
    Novák Gergely 25

    Pótzárthelyi

    Időpont: 2012. nov. 16. péntek 14.15–16.00  Anyaga azonos a ZH-val.

    Terembeosztás:

    IB027 A-Bo
    IB028 Bu-Ja
    IE007 Je-Ko
    Q-I Kö-R
    Q-II S-Zs

    Vizsgák

    • A vizsga anyaga alapvetően az Adatbázisok c. jegyzetben található meg (természetesen kiegészítve azzal, ami az előadásokon elhangzott. A jegyzetből gyakorlatilag mindent kell tudni, kivéve a SQL nyelvet (5.4), a hálós lekérdezéseket (7.5), a többértékű függőségeket (9.2.8) és a függelékeket.
    • A vizsgák írásbeli beugróval kezdődnek. Egyetlen feladatot kell kb. 15 perc alatt súlyos hiba nélkül megoldani ahhoz, hogy a vizsga a szóbelivel folytatható legyen, ellenkező esetben a vizsga elégtelen. A szóbeli vizsgán tételt kell húzni, a felkészülésre kb. 15 perc áll rendelkezésre. Lehetőség szerint – de nem törvényszerűen – a hallgatók a gyakorlatvezetőiknél szóbeliznek, akik a teljes tananyagból tetszőleges sorrendben is tesznek fel kérdéseket, hogy a hallgató felkészültségéről meggyőződjenek.
    • Akiknek bármely – méltánylandó – okból (pl. MSc felvételi, BSc védés) már decemberben vizsgázniuk kell, lépjenek kapcsolatba Gajdos Sándorral (gajdosATdb.bme.hu).
    • A vizsgán nem szükséges alkalmi öltözetben megjelenni, de az igényesség és ápoltság elvárt.

    Felkészülési segédanyagok, javaslat

    Jegyzet: megvásárolható az I. ép. könyvtárában hétfőtől csütörtökig 8.30-15.30, pénteken 8.30-13.30 között. A jegyzet 2012-es kiadásában található értelemzavaró sajtóhibák listája itt található. 

    A tantárgy adatlapban jelzett tankönyveken túlmenően kifejezetten javasolt a jegyzet feladatgyűjteményének teljes önálló feldolgozása, továbbá – kellő körültekintéssel – használhatóak a Wiki Adatbázisok oldalai is. Rossz módszer: típusfeladatok megoldásának betanulása. Ez garantáltan nem lesz eredményes, ha nem párosul az elmélet elmélyült megértésével és alkalmazásának képességével. Mivel a vizsgán az alkotóképes tudást kívánjuk lemérni, ezért teljesen felesleges egy áttanult éjszaka után a vizsgával próbálkozni. A memóriából előhívott emléktöredékek a sikeres vizsgához tapasztalat szerint nem elegendőek.

    További segédanyagok

    Záróvizsga

    Az elkülönített záróvizsga (csak a régi, osztatlan képzésben tanulók számára) 2012. december 20. 8:15 IB145. A vizsga tematikája ez. Erre a záróvizsgára külön jelentkezni nem kell, esszé jellegű kérdésekre lehet számítani.

    Minden esetleges további kérdéssel Kis-Szölgyémi Ferencnét érdemes keresni (I ép. B216, zsuzsaKUKACtmit.bme.hu, tel: 463-2002).

     

     

     

     

    2011. ősz

    BSc. 3. évfolyam mérnök informatikus szak számára

    Tantárgyi adatlap

    Az előadások helye, ideje

    • Páratlan oktatási héten (szept. 5.): csütörtök 14.15-16.00 IB028
    • Páros oktatási héten (szept. 12.): hétfő 14.15-16.00 Q-II, csütörtök 14.15-16.00 IB028

    Gyakorlatok

    A tárgyhoz 6 kiscsoportos gyakorlat is tartozik, amelyeket

    • ER-modellezés
    • Fizikai adatszervezés
    • Relációs lekérdezések
    • Sématervezés normalizálással
    • Lekérdezések optimalizálása (előadás slide-ok itt találhatók)
    • Tranzakciókezelés

    témakörökben tartunk hétfői, ill. pénteki napokon 2011. szept. 19-től kezdődően kéthetente. A gyakorlatokon felkészülten kell megjelenni. Csak egyetlen gyakorlat mulasztható (ld. TVSZ), a gyakorlatvezetők a részvételt rendszeresen ellenőrzik, kiszárthelyiket íratnak a felkészülés ellenőrzésére.

    Az október 7-én elmaradó gyakorlatok helyett október 14-én fakultatív pótgyakorlatokat tartunk, a részletek az alábbi táblázatban.

    Az egyes gyakorlatvezetők, @db.bme.hu végű mail címeik, a gyakorlataik kódjai, helyszínei, időpontjai:

    gyakorlatvezető mail csop. kód létszám idő és hely
    Ridzi Péter Lóránt ridzi h1 21/25 H8-10, IE219
    Gyopár Gergely gorash h2 35/35 H8-10, QBF09
    Hegedűs Mihály hegedus h3 44/54 H8-10, QBF10
    Hidasi Balázs hidasi h4 35/35 H8-10, IB145
    Erős Levente eros h5 35/35 H8-10, IB146
    Soproni Péter sopronipeter h6 54/54 H8-10, QBF11
    Marton József marton hh 25/25 H8-10, IE218
    Patocskai Tamás patocskai.tamas p1 28/35 P8-10, IB139
    Szárnyas Gábor szarnyas p2 32/35 P8-10, IB140
    Darvas Dániel darvas p3 32/35 P8-10, IB142
    Horányi Gergő horanyi p4 32/35 P8-10, IB145
    Szatmári Zoltán zee p5 30/35 P8-10, IB146
    Erős Levente eros p6 54/54 P8-10, QBF11
    Bertók Zsófia bertok.zsofia ph 25/35 P8-10, IB138

    A csoportbeosztás itt található.

    Nagyzárthelyi

    Időpont: 2011. nov. 8 kedd 8.15- 10.00, helyszínek: E1B, IB025, 026, 027, F229, K134

    Anyaga: az előadásokon vagy a gyakorlatokon nov. 5-ig elhangzottak, amelyek a jegyzetben az 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 8.1, 8.2.1-8.2.6 fejezetekben találhatók.

    Az eredmények itt vannak.

    Azok a hallgatók, akik a zárthelyit legalább jó eredménnyel teljesítették, nem kell, hogy a vizsgán írásbeli beugrót írjanak:

    név pontszám
    Csikota Balázs 31
    Lorántfy Tibor 30
    Géhberger Dániel 28
    Bali János Dániel 27
    Frigó Erzsébet 27
    Kovács Manó Domonkos 27
    Molnár Vince 27
    Szabó Gábor 26,5
    Kabódi László 25,5
    Hadházi Dániel 25
    Kovács Gergő Viktor 25
    Nagy Gergely Gábor 25
    Nagy Márk 25
    Regius Kornél 25
    Szloboda István 25
    Tarjáni Tamás 25
    Urbán Dániel 25

    A dolgozatokat nov. 11-én pénteken lehet megtekinteni az IL105-ben a következők szerint:

    • 12.30-13.15: A-K
    • 13.15-14.00: L-Z

    Pótzárthelyi

    Időpont: 2011. november 18. péntek 14.15-16.00

    A dolgozatok dec. 1-én 13 órától az IB210-ben tekinthetők meg.

    A megtekintés utáni eredmények itt találhatók.

    Vizsgák

    • A vizsga anyaga alapvetően az Adatbázisok c. jegyzetben található meg (természetesen kiegészítve azzal, ami az előadásokon elhangzott, ill. a lekérdezésoptimalizálásról szóló anyaggal). A jegyzetből gyakorlatilag mindent kell tudni, kivéve a SQL nyelvet (5.3), a hálós lekérdezéseket (6.5), a többértékű függőségeket (8.2.7) és a függeléket.
    • A vizsgák írásbeli beugróval kezdődnek. Egyetlen feladatot kell kb. 15 perc alatt súlyos hiba nélkül megoldani ahhoz, hogy a vizsga a szóbelivel folytatható legyen, ellenkező esetben a vizsga elégtelen. A szóbeli vizsgán tételt kell húzni, a felkészülésre kb. 15 perc áll rendelkezésre. Lehetőség szerint – de nem törvényszerűen – a hallgatók a gyakorlatvezetőiknél szóbeliznek, akik a teljes tananyagból tetszőleges sorrendben is tesznek fel kérdéseket, hogy a hallgató felkészültségéről meggyőződjenek.
    • Akiknek bármely – méltánylandó – okból (pl. MSc felvételi, BSc védés) már decemberben vizsgázniuk kell, lépjenek kapcsolatba Gajdos Sándorral (gajdosATdb.bme.hu). Ennek a vizsgának az időpontja 2011. dec. 16. 8:30 lesz.

    A vizsgák pontos időpontjai és helyszínei:

    írásbeli vizsga szóbeli vizsga
    napja időpontja terem napja időpontja terem
    2012/01/03 7.30-8.00 Q-II 2012/01/03 8.00-12.00 IB139

    Felkészülési segédanyagok, javaslat

    A tantárgy adatlapban jelzett tankönyveken túlmenően kifejezetten javasolt a jegyzet feladatgyűjteményének teljes önálló feldolgozása, továbbá – kellő körültekintéssel – használhatóak a Wiki Adatbázisok oldalai is. Rossz módszer: típusfeladatok megoldásának betanulása. Ez garantáltan nem lesz eredményes, ha nem párosul az elmélet elmélyült megértésével és alkalmazásának képességével. Mivel a vizsgán az alkotóképes tudást kívánjuk lemérni, ezért teljesen felesleges egy áttanult éjszaka után a vizsgával próbálkozni. A memóriából előhívott emléktöredékek a sikeres vizsgához nem elegendőek.

    További segédanyagok

    Záróvizsga

    Az elkülönített záróvizsga (csak a régi, osztatlan képzésben tanulók számára) 2011. dec. 16-án 8:30-tól lesz az IB139-ben. A vizsga tematikája ez. Erre a záróvizsgára külön jelentkezni nem kell, esszé jellegű kérdésekre kell számítani.

    Minden esetleges további kérdéssel Kis-Szölgyémi Ferencnét érdemes keresni (I ép. B216, zsuzsaKUKACtmit.bme.hu, tel: 463-2002).

    Az eredmények itt találhatók.