Témák, 2017. tavasz

Ezen az oldalon a 2017. tavaszi kurzuson elhangzott bővített tematika szerepel.

Előadó: Marton József, marton (KUKAC) db.bme.hu, IL.109.

Tematika

 • 1. előadás (1. hét):
  • bevezető beszélgetés: kapcsolódási pontok és fontos szempontok összegyűjtése
 • 1. gyakorlat, 2. előadás (1-2. hét):
  • adatbázis, adatbáziskezelő rendszer: alapvetések, definíciók, tulajdonságok, felhasználók, rétegmodell
  • a 3-rétegű modell, logikai és fizikai adatfüggetlenség a 3-rétegű modellben
  • adatmodellezés célja, adatmodell
  • az egyed-kapcsolat (EK) modell alapfogalmai, alapelemei (egyed, kapcsolat, egyedtípus, kapcsolattípus)
 • 2. gyakorlat (2. hét):
  • EK-modell: bináris kapcsolattípus kardinalitása
  • az EK-modell további elemei: specializáció, egyedtípusok kulcsai, gyenge egyedhalmaz, gyenge kapcsolattípus
  • EK-modellezési recept
  • feladatok megoldása, gyakorlás
 • 3. előadás (3. hét):
  • reláció definíciója, a halmaztulajdonság
  • a relációs adatmodell formalizmusa: a relációs séma.
  • az EK modell alapelemeinek átírása a relációs modell formalizmusába (egyedtípus, tulajdonságtípus, bináris kapcsolattípusok).
  • a relációs sémák kulcsa, szuperkulcsa, idegen kulcsa
  • Bináris kapcsolattípusokból létrejövő relációs sémák kulcsai, idegen kulcsai
 • 3. gyakorlat (3. hét):
  • A gyenge egyedtípus átírása relációs sémává. Kulcsok, idegen kulcsok a létrejövő relációs sémákban.
  • A specializáció átírása relációs sémává. Kulcsok, idegen kulcsok a létrejövő relációs sémákban.
  • Kiegészítés az EK modellben szereplő specializációhoz: mikor van értelme felvenni specializált egyedtípust?
  • Gyakorlat: komplex EK-diagram átírása relációs sémákká.
  • kérédsek az előző gyakorlat otthoni feldolgozásra adott feladataival kapcsolatban + azok kapcsán újabb gyakorlatok a rellációs sémává átírásra
 • 4-5. előadás. 4-5. gyakorlat (4-5. hét):
  • a relációs adatmodell műveletei: a relációalgebra műveletei (projekció, szelekció, unió, halmazkülönbség, metszet)
  • relációalgebra: a Descartes-szorzat (különböző relációk között)
  • relációalgebra: önmagával vett Descartesz-szorzat: szélsőérték-keresés, "csak 1", "legalább 2" jellegű kérdések megválaszolása
  • relációalgebra: a természetes illesztés
  • a relációalgebrai kifejezések részeredményeinek követése (számítógépes demo)
  • gyakorlatok a relációalgebra műveleteire
 • 6. előadás, 6. gyakorlat (6. hét):
  • Gráfelméleti alapok: motiváció, illusztráció, bevezetés
  • irányított és irányítatlan gráfok, DAG, topologikus rendezés
  • irányított nemnegatív élsúlyú, összefüggő gráfban egy csúcsból az összes elérhető csúcsba vezető legkisebb összsúlyú út megtalálása
  • topologikus rendezés, PERT módszer
  • gráfadatbázis illusztráció
 • 7. előadás (7. hét):
  • XML alapok
  • félstruktúrált adatábrázolás XML-lel
  • kitekintés: gráf-alapú adatmodellezés
 • 8-9-10. előadás (8-9-10. hét):
  • relációs sémák tervezése: a módosítási, beszúrási és törlési anomália (bevezetés)
  • sémafelbontás (előbb csak intuitívan)
  • Kitekintés: OLAP és OLTP rendszerek
  • redundáns adatelemek, következtetési szabályok példákon: tárlat adatai. (ad-hoc ötletelés, majd az FF-alapú redundancia szabálya, még csak illusztrálva)
  • redundancia, funkcionális függés, funkcionális függés-alapú redundancia
  • atomi és összetett attribútumok
  • 0NF és 1NF alakú sémák
  • relációs séma szuperkulcsa, kulcsa, elsődleges és másodlagos attribútumai
  • 2NF alakú sémák
  • sémafelbontás, veszteségmentes sémafelbontás
  • az anyagot a jegyzet Relációs adatbázisok logikai tervezése c. fejezetéből az alábbi szakaszok fedik le: Tervezés sémadekompozícióval/Anomáliák; Tervezés sémadekompozícióval/Funkcionális függőségek (Armstrong axiómái, az axiómák következményei és a függéshalmaz lezárása nélkül); Tervezés sémadekompozícióval/Relációs sémák normálformái: 0NF, 1NF, 2NF; Tervezés sémadekompozícióval/Veszteségmentes felbontás (lossless decomposition);
  • BCNF alakú sémák
  • funkcionális függés alapú redundancia csökkentése, kiküszöbölése
  • ami kimaradt (érdeklődőbbeknek)
 • 11-12. előadás (12, 14. hét):
  • motivációs példa: a fizikai adatbázis szervezése: lekérdezés gyorsítása (a laboron került sorra)
  • fizikai szervezés: feltételezések, egy blokk, a heap szervezés, keresési algoritmusok (lineáris és bináris keresés).
  • kitekintés: változó hosszúságú rekordok, változó hosszúságú mezők kezelése a valóságban
  • Heap szervezés bináris kereséssel, keresési kulcs eloszlás figyelembevételével történő keresés
  • fizikai szervezés: index koncepciója
  • fizikai szervezés: sűrű indexek
  • fizikai szervezés: ritka indexek
  • többszintes ritka index: a B* fa

 

SQL labor

 • 1. alkalom (7. hét):
  • a relációalgebrai kifejezések kiterjesztett kanonikus alakja
  • kiterjesztett kanonikus alakú relációalgebrai kifejezések átírása SQL lekérdezésre
  • az Oracle SQL Developer használata lekérdezések futtatására
  • egyszerűbb SQL utasítások a relációalgebrai kifejezések kiterjesztett kanonikus alakjából kiindulva
  • lekérdezések feladatsor SQL nyelvű megoldásai (kezdés)
  • halmaztulajdonság kérdései az SQL select eredményhalmazokban
  • konzultált önálló gyakorlás
 • 2. alkalom (8. hét):
  • csak1, legalább 2 jellegű feladatok, szélsőérték keresés SQL-lel
  • rendezés: ORDER BY
  • konzultált önálló gyakorlás
  • adatbázisobjektumok áttekintése: tábla, nézet, sorszámgenerátor, trigger, tárolt programrészletek (a pénteki csoportban később került rá sor)
 • 3. alkalom (9. hét):
  • dual tábla: konverzió, nyelvi beállítások
  • külső illesztések (left join, right join, full outer join)
  • group by, group by+left join kombinációja, min/max/avg/count függvények
  • konzultált önálló gyakorlás
 • 4. alkalom (10. hét):
  • SQL függvények, dokumentációs és szintaxisdiagram használata
  • demo táblák megkeresése az adatbázisban: a sajáttól különböző adatbázisséma elérése
  • Adatbegismerés SQL-lel, ennek révén ismétlés és újdonságok pl. rendezés terén
  • csoportosítás: group by grouing sets
  • SQL select írási konvenciók, avagy az 1=1 kérdése
  • konzultált önálló gyakorlás
 • 5. alkalom (11. hét):
  • Adatbázisséma tervezése: EK-modell bolti termékértékesítés és számlázásra
  • EK modell átalakítása relációs sémákra, kulcsok, idegen kulcsok
  • SQL Developer grafikus felületén táblák létrehozása, kényszerek (primary key, uniqie, check)
  • adatbázistáblában kulcsok fajtái: mesterséges kulcs, üzleti kulcs
  • INSERT utasítás: drag-and-drop támogatással az SQL Developerben
 • 6. alkalom (12. hét):
  • adatbázis táblák létrehozása SQL utasításokkal: az SQL DDL nyelv példáinak olvasási szintű értelmezése
  • SQL INSERT, UPDATE és DELETE utasítások példákkal illusztrálva
  • adatimport táblázatkezelő fájlokból
  • adatok frissítése import alapján: a join update művelet
 • 7. alkalom (13. hét):
  • riportkészítés SQL Developerben
  • táblázatos és diagram-formájú riportok
  • parent-child riportok
  • kapcsolat a parent riporthoz
 • 8. alkalom (14. hét):
  • webes alkalmazáskészítés Oracle Application Express 5 (Apex) környezetben: az alkalmazás felépítése: oldal (page), régió (region), beviteli mezők/változók (item)
  • alkalmazás létrehozása, bejelentkezés
  • táblázatos és diagram-formájú riportok létrehozása
  • űrlapok létrehozása