Adatbázisok SE EÜSz

Az SE EKK Egészségügyi szervező alapszak (BSc), Egészségügyi ügyvitelszervező (korábban Egészségügyi szervező) hallgatói számára 2010. ősz és 2017. tavasz között futó Adatbázisok c. tárgy honlapja. Jelenleg minden itt található információ archív és - ellentétes információ hiányában - a 2017. tavaszi állapotot tükrözi.

A tárgy célkitűzése az adatbáziskezelő-rendszerek működésével és használatával kapcsolatos alapvető ismeretek, módszerek elsajátítása. A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati problémák megoldására.

Tantárgyi adatlap (5-kredites, 2017. tavasz) azoknak, akik nem hallgatnak Algoritmusokat, és Tantárgyi adatlap (3-kredites, 2016. tavasz) azoknak, akik hallgatnak/hallgattak Algoritmusokat.

Fontos

2018-02-03: a honlap a 2010. őszi félévtől a 2017. tavaszi félévig futó tárgyra vonatkozó, archív információt tartalmaz.

2017-12-20: az egyes félévekben elhangzott témakörök listája (bővített tematika) elérhető az Archívum menüpontban.

Adminisztratív

 • Előadó: Marton József, marton (KUKAC) db.bme.hu, IL.109.
 • Követelmények:
  • 1 félévközi ZH 5-6 részletben megírva
   • a legjobb 5 (5 részlet esetén: 4) rész számít
   • 30%-ot egyenként el kell érni, összességében pedig 40%-ot.
  • vizsga
   • jellege: neptunos jelentkezés alapján, alapvetően szóbeli, de rövid számolós/kidolgozós írásbeli kérdések is lehetnek. Kérlek Benneteket, hogy alapvetően az első két vizsga valamelyikére tervezzetek.
   • a szóbeli vizsgán nem szükséges alkalmi öltözetben megjelenni
   • órai teljesítmény beleszámít a végső jegybe

Jegyzet, segédanyagok

 • Gajdos Sándor: Adatbázisok, Műegyetemi Kiadó, 2012. Elérhető a BME Központi Könyvtárában a J-522929 raktári jelzeten.
  • Figyelem: az órán bizonyos témaköröket részletesebben tárgyalunk, más témaköröket pedig a könyvhöz képest kevésbé részletesen.
  • a tankönyv következő fejezeteinek anyaga: 1., 2., 3. (kivéve 3.4., 3.5.), 4., 5.1., 5.4. (SQL: itt fokozottan javasolt az órai anyag és segédletek feldolgozása), 9. (kivéve: 9.2.6., 9.2.8.)
 • Gráf- és algoritmuselmélet:
  • Katona Gyula Y., Recski András, Szabó Csaba: A számítástudomány alapjai, Typotex, 2002., 2003.
  • Rónyai Lajos, Ivanyos Gábor, Szabó Réka: Algoritmusok, Typotex, 1998-2008.
 • Az órákon további nyomtatott gyakorló és segédanyagok kiosztására kerül sor.