Adatbázisok haladóknak

Adatok

Félév: 2012/13/1
Tárgykód: VITMAV12
Kreditszám: 2
Időpont: kedd 12:15–13:45

A tárgy a Neptunban a „Mintatanterv tárgyai“ alatt található.

Tematika

A félév eleji előadásokon egyetemi és meghívott vendégelőadók mutatnak be egy-egy témát. A későbbi előadásokat a résztvevő hallgatók tartják, az adatbázis-kezeléshez kapcsolódó, szabadon választott témákból. A félév végi érdemjegy a kidolgozás és az előadás színvonalának megfelelően alakul.

Előadók

 • Gajdos Sándor: Adatbázis-kezelők analitikus alkalmazásai
 • Marton József: Memória-adatbázisok

Vendégelőadók

 • Trencséni Márton (LogMeIn): NoSQL adatbázis-kezelés
 • Wagner Kornél (HP): Meaning Based Computing
 • Lévay Ákos (Prise): Adattárház funkciók megvalósítása MPP alapokon

Hallgatók

 • Ableda Péter – Indexelés
 • Balassi Márton – Map/Reduce és alkalmazásai
 • Barabás Ákos – Oszlopalapú adatbázisok
 • Bujáki Attila – Elosztott adatfeldolgozás
 • Frigó Erzsébet – Adatbázisok teljesítménymérése (metrikák, benchmarkok)
 • Gábor Bernát – Oszlopcsaládok
 • Szárnyas Gábor – Gráfadatbázisok
 • Sziroczák Richárd – Térinformatikai adatbázisok (GIS)
 • Zsolnai Károly – Genetikus algoritmusok

A félév időbeosztása

 1. (szeptember 4.) Bevezető
 2. (szeptember 11.) Adatbázis-kezelők analitikus alkalmazásai
 3. (szeptember 18.) Memóriaadatbázis-kezelők
 4. (szeptember 25.) NoSQL adatbázis-kezelés
 5. (október 2.) Meaning based computing - HP Autonomy
 6. (október 9.) Oszlopalapú adatbázisok, Elosztott adatfeldolgozás
 7. (október 16.) Oszlopcsaládok
 8. (október 23.) Szünet 
 9. (október 30.) Map/Reduce és alkalmazásai, Adattárház funkciók megvalósítása MPP alapokon
 10. (november 6.) Gráfadatbázisok
 11. (november 13.) Adatbázisok teljesítménymérése
 12. (november 20.) Korszerű indexelési technológiák
 13. (november 27.)  Genetikus algoritmusok alkalmazása az adatbáziskezelésben
 14. (december 4.) Térinformatikai adatbázisok (GIS)

Az elhangzott előadások segédanyagai itt találhatók

Témaötletek

 • Skálázható és felhőalapú adatbázis-kezelő rendszerek (NoSQL, konzisztenciamodellek, konzisztencia megőrzése elosztott rendszerben)
 • Dokumentumtárolók (JSON formátum, MongoDB, CouchDB)
 • Kulcs-érték adatbázisok (alkalmazások, gyorsítótárazás, MemcacheDB, Redis, ScalienDB)
 • Oszlopcsaládok (HBase, Cassandra)
 • Gráfadatbázisok (gráfok reprezentációja, útkereső algoritmusok futtatása, HyperGraphDB, neo4j, AllegroGraph)
 • Szemantikus adatbázisok (ontológiák, triplestore-ok, RDF, SPARQL, reasoning)
 • Elosztott adatfeldolgozás (elosztott algoritmusok, Map/Reduce, Hadoop)
 • In-memory technológiák (háttértár- és memóriatrendek, pehelysúlyú tömörítési algoritmusok, perzisztencia biztosítása)
 • SSD háttértárak felhasználása (wear levelling, garbage collection)
 • Adatbázisok teljesítménymérése (metrikák, TPC benchmarkok)
 • Adatbázis-fürtök (replikáció fajtái, MySQL Cluster, Oracle RAC)
 • Beágyazott adatbázis-kezelők (alkalmazásuk böngészőkben, operációs rendszerekben, SQLite, BerkeleyDB)
 • Tudományos adatbázisok (klímakutatási, matematikai, orvosi adatbázisok)
 • Térinformatikai adatbázisok
 • Adattárházak, döntéstámogató rendszerek (business intelligence, OLAP)
 • Indexek típusai (bittérképek, régiófák, kd-fák, hash technikák)